Wmo ondersteuning

We willen allemaal dat iedereen zo lang mogelijk zelfstandig thuis kan wonen en anderen kan ontmoeten. Ook ouderen, mensen met een verstandelijke beperking, chronisch zieken, gehandicapten of mensen met psychische problemen. Als het aankomt op zorg en ondersteuning verwachten we dat u eerst kijkt wat u zelf kunt doen of wat u kunt doen met hulp uit de omgeving.  En als blijkt dat professionele hulp nodig is, dan bieden we die zo licht en zo dichtbij mogelijk.

Het gesprek met de Wmo consulent

De Wmo consulent bekijkt samen met u wat voor u de beste oplossing is. Dit is maatwerk en voor iedereen anders. U bekijkt samen wat u zelf kunt en wat uw familie, buren of kennissen kunnen doen. Is uw probleem hiermee nog niet opgelost? Dan is misschien een Wmo-maatwerkvoorziening mogelijk. Bijvoorbeeld begeleiding thuis, dagbesteding, huishoudelijke ondersteuning, vervoer, een rolstoel, woonvoorzieningen (zoals een aanpassing van uw woning, traplift of douchestoel) of kortdurend verblijf.

Kosten

Afhankelijk van de hoogte van uw inkomen en de voorziening, betaalt u in bepaalde gevallen ook een deel van de kosten. U krijgt hierover automatisch bericht van het Centraal Administratiekantoor (CAK). Bereken op de website van het CAK uw eigen bijdrage.
Hier kunt u lezen wat de veranderd is in het eigen bijdragen WMO per 1 januari 2019.

Contact en aanvragen

Voor meer informatie of voor het aanvragen van ondersteuning kunt u contact opnemen met het Startpunt Wageningen, Rooseveltweg 408a (0317) 41 01 60. Via een pdf formulier of online uw aanvraag indienen.