Evenementenvergunning

Evenementenvergunning 

Voldoet uw evenement niet aan de eisen van een klein evenement?  Dan heeft u een evenementvergunning nodig. Zie hieronder. 

Voorbereiding aanvraag evenementenvergunning

U moet de aanvraag voor een evenementenvergunning uiterlijk 6 weken voor de datum waarop het evenement plaatsvindt indienen. Een aanvraag is pas ingediend op het moment dat het document volledig is ingevuld en alle benodigde bijbehorende informatie is ingeleverd.

De gemeente let bij een aanvraag op de volgende punten:

  • algemene veiligheid, verkeersveiligheid en brandveiligheid.
  • al dan niet schenken van alcohol.
  • mogelijk geluidsoverlast.
  • mogelijk afsluiten van wegen.
  • mogelijkheid om te parkeren.
  • of u objecten plaatst en zo ja, welke?

Aanvragen

Een evenementenvergunning kunt u aanvragen door het aanvraagformulier evenementenvergunning te downloaden en in te vullen. Daarnaast bent u verplicht een veiligheidsplan op te stellen evenals een coronaplan. Beide documenten stuurt u mee bij ingevulde aanvraagformulier. Let op de volledigheid van alle informatie die u invult evenals het kaartmateriaal dat u meestuurt. Een onvolledige aanvraag kunnen wij niet in behandeling nemen. Voor vragen kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunningen via vergunningen@wageningen.nl.

Na het indienen van de aanvraag kunnen wij u uitnodigen voor een informerend gesprek. Doel van het gesprek is om onduidelijkheden weg te nemen door het toelichten van de aanvraag door u en u de mogelijkheid te geven om vragen te stellen.

Drank schenken tijdens evenement

Bij de aanvraag van een evenementenvergunning komt het wel of niet schenken van alcohol aan bod. Als u zwak-alcoholhoudende dranken wilt schenken op een locatie zonder drank- en horecavergunning, heeft u een ontheffing nodig op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet.

Afhandeling aanvraag evenementenvergunning

Over de toekenning of afwijzing van de evenementenvergunning ontvangt u een brief. Bij een toekenning staan in de brief ook de kosten en de voorwaarden waar u zich aan moet houden.