Melding klein evenement

Wilt u een klein evenement zoals een buurtbarbecue of straatfeest organiseren? Hiervoor heeft u geen vergunning nodig. Wel moet u zo'n evenement aan ons melden. Dit doet u uiterlijk 15 dagen voor het evenement begint. 

Voorwaarden klein evenement
 

  • Het aantal aanwezigen mag niet meer bedragen dan 30 binnen en buiten 40, per zelfstandige ruimte. 
  • Het evenement vindt plaats tussen 7.00 en 23.00 uur.
  • Er wordt geen muziek ten gehore gebracht voor 7.00 en na 23.00 uur.
  • Slechts kleine objecten worden geplaatst met een oppervlakte van minder dan 10m².
  • Het evenement vindt niet plaats op de rijbaan, het (brom)fietspad of de parkeerplaats of is anders een belemmering voor verkeer en hulpdiensten.

Voldoet uw evenement niet aan 1 of meerdere van bovenstaande eisen? Dan volstaat een melding niet, maar heeft u een evenementenvergunning nodig. 

Algemene regels 

  • tijdens en na afloop van het evenement wordt de omgeving schoongemaakt. Gebeurt dit niet, dan doet de gemeente dit op kosten van de organisator.
  • eventuele schade aan bestrating, beplanting en plantenbakken wordt op rekening van de organisator hersteld.
  • het aantal personen, het tijdstip, of de locatie van het kleine evenement wordt lokaal vastgesteld. Dit kan gebeuren in samenspraak met hulpdienst, brandweer, gemeentelijke toezichthouders (handhaving) of politie.
  • alcohol mag alleen geschonken worden als aan 3 eisen wordt voldaan: het is een besloten feest, er wordt geen entree gevraagd en de alcoholische drankjes zijn gratis. Als aan 1 of meerdere van onderstaande eisen niet wordt voldaan, dan moet u een ontheffing (van artikel 25 van de Drank- en Horecawet) aanvragen om alcohol te schenken.

Meldingsformulier en reactietermijn

U kunt via het aanvraagformulier (PDF, 42 kb) het kleine evenement melden. Er zijn geen kosten verbonden aan het melden van een klein evenement. Vanwege de coronacrises bent u op dit moment ook verplicht om om een coronaplan mee te sturen.
De burgemeester kan binnen 10 dagen na ontvangst van de melding besluiten het evenement te verbieden, als blijkt dat door het evenement de openbare orde, veiligheid, volksgezondheid of het milieu in gevaar komt.-

Meer informatie en contact:

Gemeente Wageningen, Team Publieke Dienstverlening, cluster ruimte, tel. (0317) 49 27 00, loketruimte@wageningen.nl