Evenementen klein

Voor een klein ééndaags evenement hoeft u geen vergunning aan te vragen. Het gaat hier over een klein evenement bv. een straatfeest, buurtbarbecue, of kleine sportactiviteit met de buurt. Locaties kunnen zijn: een park, plantsoen, plein, grasveldje, sportveldje e.d.

Indien u een klein evenement wilt organiseren, moet u dit aan de gemeente melden. Het is verboden om zonder melding een dergelijk evenement te organiseren. 

Alcohol schenken

Er is geen ontheffing (van artikel 35 van de Drank en Horecawet) nodig, als aan alle onderstaande vereisten voldaan wordt:

 • het is een besloten feest
 • er wordt geen entree gevraagd
 • alcohol wordt alleen gratis geschonken

Andere voorwaarden

 • geluid mag geen overlast veroorzaken voor de overige buurtbewoners
 • de omgeving moet zo vaak als nodig is van afval en dergelijke wor­den ontdaan. Gebeurt dit niet, dan doet de gemeente dit op kosten van de organisator
 • eventuele schade aan bestrating, beplanting en plantenbakken wordt op rekening van de organisatie hersteld;
 • het aantal personen, het tijdstip, of de locatie van het kleine evenement wordt lokaal vastgesteld. Dit kan gebeuren in samenspraak met hulpdienst, brandweer, gemeentelijke toezichthouders (handhaving) of politie.

Voorwaarden

 • Het aantal aanwezigen mag niet meer bedragen dan 100 personen
 • Het evenement vindt plaats tussen 7.00 en 23.00 uur
 • Er wordt geen muziek ten gehore gebracht voor 7.00 en na 23.00 uur
 • Slechts kleine objecten worden geplaatst met een oppervlakte van minder dan 10m2
 • Het evenement vindt niet plaats op de rijbaan, het (brom)fietspad of de parkeerplaats of vormt anderszins een belemmering voor verkeer en hulpdiensten;
 
Uiterlijk 15 dagen voor het evenement begint, dient de organisator een melding in bij de burgemeester.  De burgemeester kan binnen 10 dagen na ontvangst van de melding besluiten het evenement te verbieden, indien de openbare orde, veiligheid, volksgezondheid of het milieu in gevaar komt.

Aanvraag:

U kunt via het aanvraagformulier (PDF, 42 kb) het kleine evenement melden. Er zijn geen kosten verbonden aan het melden van een klein evenement.

 

Contact:

Gemeente Wageningen, Team Publieke Dienstverlening, cluster ruimte, , tel. (0317) 49 27 00, loketruimte@wageningen.nl