Evenement organiseren

Wilt u als particulier, vereniging, bedrijf of instelling een muziek- of sportevenement of een ander evenement organiseren? Dan moet u dit melden bij de gemeente of u heeft een evenementenvergunning nodig.

Evenementen en corona

Evenementen zijn op dit moment niet toegestaan. Lees meer informatie over de coronamaatregelen op de website van de de Rijksoverheid
 

Klein evenement

Wilt u een klein evenement zoals een buurtbarbecue of straatfeest organiseren? Hiervoor heeft u geen vergunning nodig. Wel moet u zo'n evenement aan ons melden. Dit doet u uiterlijk 15 dagen voor het evenement begint. 

Wanneer klein evenement melden
 

  • Er maximaal 100 personen aanwezig zijn.
  • Het evenement plaats vindt tussen 7.00 en 23.00 uur.
  • Er geen muziek wordt gedraaid tussen 23.00 en 7.00 uur .
  • De objecten die u plaatst een oppervlakte van maximaal 10m² per object zijn
  • Het evenement vindt niet plaats op de rijbaan, het (brom)fietspad of de parkeerplaats of is op een andere manier een belemmering voor verkeer en hulpdiensten.

Algemene regels 

  • Tijdens en na afloop van het evenement maakt u de omgeving schoon. Gebeurt dit niet, dan doet de gemeente dit op kosten van de organisator.
  • Eventuele schade aan bestrating, beplanting en plantenbakken wordt op rekening van de organisator verhaald. .
  • Het aantal personen, het tijdstip, of de locatie van het kleine evenement wordt lokaal vastgesteld. Dit kan gebeuren in samenspraak met hulpdienst, brandweer, gemeentelijke toezichthouders (handhaving) of politie.
  • Alcohol mag alleen geschonken worden als aan 3 eisen wordt voldaan: het is een besloten feest, er wordt geen entree gevraagd en de alcoholische drankjes zijn gratis. Als aan 1 of meerdere van onderstaande eisen niet wordt voldaan, dan moet u een ontheffing (van artikel 25 van de Drank- en Horecawet) aanvragen om alcohol te schenken.

Meldingsformulier en reactietermijn

U kunt via het aanvraagformulier (PDF, 42 kb) het kleine evenement melden. Er zijn geen kosten verbonden aan het melden van een klein evenement. De burgemeester kan binnen 10 dagen na ontvangst van de melding besluiten het evenement te verbieden, als blijkt dat door het evenement de openbare orde, veiligheid, volksgezondheid of het milieu in gevaar komt. 

Meer informatie en contact:

Afdeling Vergunningen, bel met (0317) 492 911 of mail naar vergunningen@wageningen.nl.
 

Evenementenvergunning

Voldoet uw evenement niet aan de eisen van een klein evenement?  Dan heeft u een evenementvergunning nodig. Zie hieronder. 

Voorbereiding aanvraag evenementenvergunning

U moet de aanvraag voor een evenementenvergunning uiterlijk 8 weken voor de datum waarop het evenement plaatsvindt indienen. Een aanvraag is pas ingediend op het moment dat het document volledig is ingevuld en alle benodigde bijbehorende informatie is ingeleverd. De gemeente let bij een aanvraag op een aantal punten zoals veiligheid, bereikbaarheid, brandveiligheid, het schenken van alcohol, parkeren en afval.

Aanvragen

Een evenementenvergunning kunt u aanvragen door het aanvraagformulier evenementenvergunning te downloaden en in te vullen. Daarnaast bent u verplicht een veiligheidsplan op te stellen. Bij dit veiligheidsplan moet u rekening houden dat u als organisator van een evenementen eigen veiligheidsmaatregelen moeten nemen.
Uitgangspunt dat voor evenementen in principe geen bijstand van politie wordt gevraagd, de organisator heeft een eigen verantwoordelijkheid voor de handhaving en veiligheid in en om het-evenementen terrein, dit moet u opnemen in het veiligheidsplan. Beide documenten stuurt u mee bij ingevulde aanvraagformulier. Let erop dat u alle gevraagde informatie invult en ook het gevraagde kaartmateriaal meestuurt. Een onvolledige aanvraag kunnen wij niet in behandeling nemen. Voor vragen kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunningen via vergunningen@wageningen.nl.

Na het indienen van de aanvraag kunnen wij u uitnodigen voor een informerend gesprek. Doel van het gesprek is om onduidelijkheden weg te nemen door het toelichten van de aanvraag door u en u de mogelijkheid te geven om vragen te stellen.

Drank schenken tijdens evenement

Bij de aanvraag van een evenementenvergunning komt het wel of niet schenken van alcohol aan bod. Als u zwak-alcoholhoudende dranken wilt schenken op een locatie zonder drank- en horecavergunning, heeft u een ontheffing nodig op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet.

Afhandeling aanvraag evenementenvergunning

Over de toekenning of afwijzing van de evenementenvergunning ontvangt u een brief. Bij een toekenning staan in de brief ook de kosten en de voorwaarden waar u zich aan moet houden.