Coronaplan bij evenementen

Evenementen zijn per 1 juli 2020 onder voorwaarden weer toegestaan. Wilt u een evenement organiseren? Dan hebt u een vergunning nodig als u een groot evenement wil organiseren. Bij een klein evenement is een melding klein evenement vaak genoeg. Bij uw melding of aanvraag, moet u ook een coronaplan meesturen. Hierin schrijft u hoe zich gaat houden aan de coronamaatregelen (zie onderaan deze pagina). Heeft u al een evenementenvergunning aangevraagd of een melding gedaan? Stuur ons dan zo snel mogelijk een coronaplan. U stelt het coronaplan op aan de hand van de punten hieronder:

Onderwerpen waar coronaplan uit moet bestaan

Uw coronaplan bestaat uit de volgende onderdelen: 

Inrichting terrein 

 • Maak een plattegrond van het terrein met inachtneming van de 1,5 meter afstand.
 • Geef duidelijk aan waar de ingang/uitgang is.
 • Geef de looproute aan, stel zo nodig éénrichtingverkeer in (ook backstage).
 • Bereken de netto oppervlakte (zonder bouwsels, sanitair, bar etc.) van het terrein.
 • Bereken het aantal bezoeker dat u op het terrein kwijt kunt:
  • voor stilstaande (groepjes) mensen geldt een bezettingsgraad van 3,6 m² per persoon; hiermee kunnen er 27 personen op 100 m².
  • voor bewegende (groepjes) mensen geldt een bezettingsgraad van 4,7 m² per persoon; hiermee kunnen er 21 personen op 100 m².
 • Zorg voor voldoende ruimte op plaatsen waar bezoekers iets kopen, ook voor de wachtrij.

Op- en afbouw 

 • Maak duidelijke afspraken met leveranciers wie wanneer aanwezig is, om het aantal medewerkers  zo beperkt mogelijk te houden. Beschrijf dit met een tijdslijn. 

Entree

 • Welke hygienevoorzieningen zijn er voor de bezoekers (bijvoorbeeld handgel).
 • Als een gezondheidscheck van bezoekers (triage) nodig is, beschrijf hoe u dit uitvoert. Een triage is verplicht bij evenementen met meer dan 250 bezoekers. Bij dergelijke evenementen is ook placering (het toewijzen van een vaste zitplaats) verplicht. Wij adviseren u daarnaast ook te werken met een reserveringssysteem. Let op: bij evenementen met een buitenterras (horeca) is een vaste zitplaats, gezondheidscheck en reservering altijd verplicht. Ook is het voor evenementen met een buitenterras verplicht bezoekers te vragen hun naam en contactgegevens (telefoonnummer en e-emailadres) achter te laten zodat de GGD bron- en contactonderzoek kan doen bij een besmetting.
 • Hoeveel personen wilt u toelaten tot het evenement?  Per persoon is minimaal 2 m² nodig om op 1,5 meter te kunnen blijven. Maar houd daarnaast ook rekening met meer ruimte maar er is meer ruimte nodig voor bewegingen. Zie ook hierboven bij 'Inrichting terrein'. 
 • Hoe voorkomt u dat er niet te veel personen op het terrein zijn?
 • Is online reservering mogelijk of noodzakelijk?
 • Is het mogelijk om met tijdvakken te werken?
 • Als er  een toegangsprijs is: is pinnen of contactloos betalen mogelijk?

Informatie bezoekers

 • Beschrijf hoe u bezoekers informeert over de corona richtlijnen (flyers, banners, borden op duidelijk zichtbare plaatsen).

Horecavoorzieningen

 • Bij evenementen met een buitenterras (horeca) is een vaste zitplaats, gezondheidscheck en reservering altijd verplicht. Ook is het voor evenementen met een buitenterras verplicht bezoekers te vragen hun naam en contactgegevens (telefoonnummer en e-emailadres) achter te laten zodat de GGD bron- en contactonderzoek kan doen bij een besmetting.
 • Beschrijf hoe het barpersoneel voldoende is beschermd (plexiglas, doorschijnend zeil)
 • Beschrijf hoe de hygiëne maatregelen zijn geregeld (handschoenen, mondkapjes)
 • Beschrijf hoe de betaling voor consumpties is geregeld (bijv. éénmalige consumptiebonnen)
 • Werk met disposables in plaats van met herbruikbare glazen

Sanitaire voorzieningen

 •   Beschrijf de looproute naar de toiletten
 •   Zijn de toiletten en de handenwasgelegenheden op voldoende afstand van elkaar?
 •   Beschrijf hoe / hoe vaak de toiletten worden gereinigd
 •   Hoe zorgt u voor voldoende ruimte voor de wachtenden?

Contactpersoon en toezicht

 •     Welke persoon is namens de organisatie verantwoordelijk voor de uitvoer van de coronamaatregelen? Dit is ook het aanspreekpunt voor de hulpdiensten en toezichthouders.
 •     Maak een telefoonlijst met de namen en nummers van de verantwoordelijke personen voor de diverse disciplines in de organisatie (entree, catering, backstage etc.)
 •     Hoe is de beveiliging en/of toezicht geregeld?

Ontruiming

 • Beschrijf wanneer u overgaat tot ontruiming, wie de verantwoordelijke persoon is en hoe de ontruiming wordt uitgevoerd.

Tot slot

 • Zorg dat iedereen op de hoogte is van het coronaplan. Bespreek dit plan daarom met alle vrijwilligers, medewerkers van de catering, standhouders en andere personen die op het terrein aanwezig zijn

 

Algemene landelijke coronaregels evenementen 

Corona navigator voor bij evenementen
 

Tekstuele uitleg bij afbeelding

Uw evenement is binnen

Zorg dat er altijd anderhalve meter afstand is tussen de bezoekers.

Er is doorstroming van bezoekers


Er mag een onbeperkt aantal bezoekers aanwezig zijn. 

Er is geen doorstroming van bezoekers

 • Komen er maximaal 100 bezoekers? Wijs dan elke bezoeker een plaats aan. 
 • Komt er een onbeperkt aantal bezoekers? Wijs dan elke bezoeker een plaats aan. Een reservering en een gezondheidscheck vooraf zijn daarnaast verplicht.


Uw evenement is buiten

Zorg dat er altijd anderhalve meter afstand is tussen de bezoekers.
 

Er komen minder dan 250 bezoekers

Dan zijn er geen extra maatregelen. Gaat het om  een buitenterras bij een horecagelegenheid of op een evenemententerrein? Wijs dan elke bezoeker een plaats aan.


Er komen meer dan 250 bezoekers

 • Is er sprake van doorstroming van bezoekers? Dan zijn er geen extra maatregelen.
 • Is er geen doorstroming van bezoekers? Wijs dan elke bezoeker een plaats aan. Wijs dan elke bezoeker een plaats aan. Een reservering en een gezondheidscheck vooraf zijn daarnaast verplicht.

Let op!
Tenten, containers of andere constructies gelden ook als binnen. Meezingen met muziek is niet toegestaan. Als organisator bent u hiervoor verantwoordelijk. Dit staat in artikel 2.4 van de noodverordening.
 

Voor meer informatie over het houden van evenementen tijdens de coronacrisis kijk op de website van de Rijksoverheid