Cultuursubsidie

Cultuursubsidie is een financiële bijdrage van de gemeente voor het organiseren van een activiteit of voor het bereiken van een bepaald resultaat. Het gaat daarbij om activiteiten die van belang zijn voor onze inwoners. De gemeente heeft een subsidieregeling Cultuur vastgesteld waarin de voorwaarden voor de toekenning van subsidie staan.

Soorten subsidies

  • Amateurkunstbeoefening
  • Culturele activiteiten
  • Zaalhuur theater Junushoff
  • Kunstexposities

Voor de subsidies gelden verschillende voorwaarden. In de Subsidieregeling Cultuur kunt u deze nalezen.

Corona

Is uw amateurkunstvereniging door de coronamaatregelen financieel geraakt? Dan heeft u misschien recht op aanvullende financiële steun van de gemeente. Kijk voor meer informatie op de pagina 'Coronasubsidie amateurkunstverenigingen.'

Contact

Wilt u meer informatie over het aanvragen van subsidie cultuur? Dan kunt u contact opnemen met mw Ineke Koel, tel. (0317) 49 25 41 of via e-mail gemeente@wageningen.nl.

Aanvragen

U kunt de aanvraagformulieren hier downloaden: