Wijkbudget wijkgericht werken

Subsidieregeling wijkbudgetten gestopt

De subsidieregeling is per 1 januari 2018 afgelopen. Voortaan kunt u met uw ideeën voor initiatieven over sociale leefbaarheid (in de buurt of wijk of stad) terecht bij THUIS Wageningen, één van de partners van Welsaam. Welsaam is het samenwerkingsverband dat preventieve hulp en ondersteuning uitvoert in het kader van Samen Wageningen.
THUIS kijkt samen met u of uw initiatief in aanmerking komt voor een bijdrage uit het Initiatievenfonds van Welsaam.

Voor meer informatie, criteria en het aanvraagformulier kunt u terecht op Wageningen DOET of langsgaan bij THUIS, Stationsstraat 32 of mailen: info@thuiswageningen.nl.