Verleende subsidies in 2020 (subsidieregister)

Een overzicht van de subsidies boven € 1000,- die verleend zijn in 2020