Monumentensubsidie

De gemeente Wageningen kent geen (onderhoud)subsidie meer toe aan de eigenaren van gemeentelijke monumenten.

Het Prins Bernard Cultuurfonds (www.cultuurfonds.nl) en de provincie Gelderland hebben voor zowel eigenaren van rijks- als gemeentelijke monumenten, een voordelige laagrentende lening (hypotheekvorm) voor grote verbouwingen met een financiële drempel ontwikkeld.

Particuliere eigenaren van Rijksmonumenten genieten op fiscaal terrein een voordeel van een rijksmonument. Ook kunnen zij onder bepaalde voorwaarden gebruik maken van regelingen van het Rijk voor de Instandhouding van het monument (SIM). Informatie hierover is op te vragen bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (REC; www.cultureelerfgoed.nl) en het Nationaal Restauratie Fonds (NRF; www.restauratiefonds.nl) in Amersfoort.

Meer informatie