Jaarlijkse subsidie

Jaarlijkse subsidie aanvragen

Subsidie die voor een aantal aaneengesloten jaren wordt verleend en heeft betrekking op voortdurende activiteiten van een instelling, is een jaarlijkse subsidie. Met het begrip 'jaarlijks' wordt bedoeld dat de activiteiten in principe jaarlijks terugkeren. De subsidie kan worden verleend voor diverse soorten activiteiten. Hiervoor moet dan in de begroting geld zijn gereserveerd en/of er moet een gemeentelijke regeling voor zijn.
Ook door de gemeenteraad of B&W vastgesteld beleid speelt een rol bij de beoordeling of uw aanvraag voor subsidie in aanmerking komt.

Meer informatie

mw. Ineke Koel

  • tel. (0317) 492 541
  • of e-mail

Aanvragen

U kunt het aanvraagformulier downloaden en invullen.