Coronasubsidie amateurkunstverenigingen

Is uw amateurkunstvereniging door de coronamaatregelen financieel geraakt? Dan heeft u misschien recht op financiële steun. U krijgt dan 1 keer een geldbedrag van de gemeente. U kunt het geld tot 1 juni 2021 aanvragen. We hebben in totaal 60.000,- beschikbaar. 

Voorwaarden

U kunt in 2 gevallen subsidie krijgen: 
-bij een financieel tekort over 2020.
-bij gemaakte meerkosten voor het uitvoeren van activiteiten in 2020. 

Heeft u al eerder financiële steun ontvangen bijvoorbeeld vanuit de Rijkoverheid of een cultuurfonds? Dan komt u niet in aanmerking voor deze gemeentelijke regeling. 

Hoogte subsidie

Harmonieën en fanfares                                           € 5000
Orkesten, oratoriumverenigingen, zang en koren    € 3000
Toneel en overige                                                     € 2000

Reactietermijn

We behandelen aanvragen op volgorde van binnenkomst. Als u voor 1 mei subsidie aanvraagt, dan ontvangt u binnen 4 weken een besluit en eventueel het geldbedrag. 

Meer informatie 

Neem contact op met Ineke Koel via (0317) 49 29 11 of ineke.koel@wageningen.nl.