Lezing kwetsbaarheid bij ernstige psychiatrische aandoeningen

Op 31 oktober hield wethouder Lara de Brito een lezing tijdens het kennisfestivel Helden van de Wijk. Dit is een jaarlijks evenement waarbij aandacht wordt gevraagd voor mensen met een kwetsbaarheid voor ernstige psychiatrische aandoeningen. Het is georganiseerd door Resilience+ in samenwerking met Kenniscentrum Phrenos en vele andere partners. De lezing werd erg enthousiast ontvangen.

Ondersteuning van psychisch kwetsbare mensen: nieuw jaarboek 2017-2018
Bij de opening van het Kennisfestival Helden van de Wijk is ook het eerste jaarboek in de vernieuwde reeks Jaarboeken Participatie & Herstel gepresenteerd. Het boek is geheel gewijd aan ambulante begeleiding en beschermd wonen voor psychisch kwetsbare mensen. Het voorwoord is geschreven door wethouder Lara de Brito. U kunt hier het inkijkexemplaar inzien.

Jaarboek ondersteuning van psychisch kwetsbare mensen