Bedankt! Zonder jou geen Samen Wageningen

Aan ‘Samen Wageningen’ hebben ruim 3000 mensen meegeholpen. Er is intensief en enthousiast gewerkt.  De gemeente Wageningen wil je daarvoor bedanken. Kom op woensdag 31 januari tussen 14.30 en 17.30 uur het Stadhuis binnenlopen. Je kunt vrijblijvend langskomen en genieten van taart, soep en echte Wageningse muziek.

Beleidskader

Samen Wageningen, het nieuwe sociale beleid van de gemeente Wageningen, is op 1 januari 2018 in uitvoering gegaan. Dit gaat over gezondheid, werk, jeugd, ouderen, leefbaarheid, vrijwilligerswerk, armoede, mensen met een beperking, vluchtelingen, mantelzorg en vrijetijdsbesteding. Alle hulp en ondersteuning wordt geboden vanuit het nieuwe beleid dat is ontwikkeld door en voor de inwoners van Wageningen.

Co-creatie

Het beleidskader is ontwikkeld in co-creatie. Dit is een uniek traject geweest, waarbij de zeggenschap aan de stad is overgelaten. Inwoners en mensen die in of voor Wageningen werken, gemeentebestuur en de ambtelijke organisatie hebben het beleidskader samen ontwikkeld.

Sluiting Publiekszaken

In verband met het feest is Publiekszaken gesloten op woensdagmiddag 31 januari 2018.