Wij Wageningen

De wijkpanels ondersteunen bewoners die iets willen organiseren in hun straat, buurt of wijk. Doel is de leefbaarheid in straten, buurten en wijken te behouden en te vergroten.

Aanvragen wijkbudget

Wilt u met uw buren en/of bewoners van uw straat of buurt een feest geven, een schoonmaakactie, een
sporttoernooi of een andere leuke activiteit organiseren? Met elkaar een stuk groen opknappen of een bankje plaatsen? U kunt hiervoor een bijdrage uit het wijkbudget aanvragen.

Meer informatie

Voor meer informatie over Wij Wageningen kunt u terecht op de website van Wij Wageningen.

Wijkmanager

Mag ik me even voorstellen? Ik ben Esther Flens en ben de wijkmanager in Wageningen. Als u zich betrokken voelt bij uw directe woonomgeving, u zich daar graag voor wilt inzetten en daarbij hulp kunt gebruiken, dan kunt u bij mij terecht.  Als wijkmanager probeer ik zo goed mogelijk op de hoogte te blijven van wat er speelt bij de bewoners. Dat kan ik dan weer onder de aandacht brengen van de gemeente-ambtenaren. Omgekeerd wil ik ook graag dat u op de hoogte bent van belangrijke ontwikkelingen bij de gemeente en bij andere organisaties en zo nodig daarbij betrokken wordt.  U kunt mij bereiken op tel (0317) 49 29 90 of via e-mail: esther.flens@wageningen.nl.

 

 

Logo Wij Wageningen