Wat kan ik doen?

Hoe kunnen we vluchtelingen bij onze stad betrekken?

Inwoners kunnen zich als vrijwilliger melden bij het Vrijwilligers Centrum Wageningen. Zij coördineren de inzet van vrijwilligers. Alle hulp wordt enorm op prijs gesteld! Het kan hierbij ook gaan om tijdelijke hulp. U kunt zich hiervoor ook registreren op de website http://www.ready2help.nl/ van het Rode Kruis.

De stichting Welkom in Wageningen zet zich in om vluchtelingen een gevoel van welkom te geven in onze stad. Zij organiseren hiervoor diverse activiteiten. U kunt contact met hen opnemen via http://www.welkominwageningen.nl/

 

Kan ik spullen doneren?

U kunt goederen inleveren bij de Welkom Winkel aan de Industrieweg 34 in Wageningen (geopend op maandagavond van 19.00 –21.00 uur en woensdagochtend van 10.00 – 12.00 uur). Op http://www.hulpvoorvluchtelingen.nl/ kunt u precies zien aan welke goederen de meeste behoefte is. Kleding die op dit moment niet direct nodig is, wordt verstrekt aan de lokale Kledingbank of aan het Leger des Heils voor landelijke verspreiding. Het Rode Kruis coördineert dit inzamelpunt en zorgt dat de kleding en schoenen bij de vluchtelingen terecht komen.