Maatschappelijke initiatieven

Binnen de Gemeente Wageningen zijn een groot aantal burgers opgestaan die vluchtelingen in Wageningen een warm welkom willen bieden. Dat waarderen we enorm en maakt ons trots.

Hieronder vindt u een overzicht van een aantal initiatieven in de stad. Mocht u uw steentje willen bijdragen, dan kunt u rechtstreeks met hen contact opnemen. De lijst is niet compleet; wilt u een initiatief aanmelden voor deze pagina dan kunt u een mail sturen aan vluchtelingen@wageningen.nl.

Kleding doneren voor vluchtelingen in Wageningen

Er zijn inmiddels vier inleverpunten in de gemeente Wageningen. Hier kunt u de kleding en goederen inleveren voor de vluchtelingen.
Op deze pagina kunt u alles nalezen over waar deze punten zijn, de openingstijden en aan welke kleding vooral behoefte is.

Welkom in Wageningen

Een particulier initiatief dat asielzoekers met open armen in Wageningen wil ontvangen. Plannen zijn o.a. om spullen in te zamelen, fiets-verkeersles te geven, hulp bij het leren van de Nederlandse taal, wandelen door de stad en sporten. Meer informatie of uw deelname kenbaar maken kan via http://www.welkominwageningen.nl/.

Wageningen voor vluchtelingen op Facebook

Op www.facebook.com/wageningenvoorvluchtelingen vindt u een online community voor mensen die andere mensen willen helpen. Hier worden initiatieven en informatie gedeeld.

Vrijwilligerswerk

Inwoners die zich als vrijwilliger in willen zetten, kunnen zich online registeren bij http://www.ready2help.nl/ of zich melden bij het Vrijwilligers Centrum Wageningen (http://www.vrijwilligwageningen.nl/). Kijk ook even bij ‘Stichting Vluchtelingenwerk Oost-Nederland’ (http://www.vluchtelingenwerk.nl/oostnederland) en bij ‘Vluchteling Onder Dak’ (http://www.vodwageningen.nl/), waar u nog meer kunt helpen.

Gastgezin zijn voor statushouder

Heeft u een kamer en lijkt het u leuk om een statushouder (dat is een asielzoeker met een verblijfsvergunning) in huis te nemen? Dat kan! Statushouders mogen tijdelijk bij een gastgezin wonen, in afwachting van definitieve huisvesting. De statushouder ontvangt van het Rijk zak- en leefgeld, de kamerhuur regelt u met de gemeente.

Via de website www.vluchtelingen-welkom.nl kunt u uw woning aanmelden en wordt u in contact gebracht met een statushouder.