Huisvesting statushouders

Alle gemeenten in Nederland moeten een bepaald aantal asielzoekers met een verblijfsvergunning (zogenaamde ‘statushouders’) woonruimte aanbieden. Als deze statushouders doorstromen naar een woning, ontstaan er meer plekken in de asielzoekerscentra. Voor de statushouders is het prettig omdat zij letterlijk midden in de samenleving wonen en daar dus makkelijker onderdeel van kunnen uitmaken. Wageningen voert in FoodValley-verband een proef uit om de doorstroming te bevorderen: we zoeken uit hoe we meerdere statushouders in één woning kunnen huisvesten.

Hierbij worden voorzieningen als badkamer en keuken gedeeld, maar heeft iedere bewoner wel een eigen slaapkamer. Op zich niet zo innovatief of bijzonder, maar het vraagt wel om een nieuwe blik op bijvoorbeeld regels rondom uitkeringen. Dat is het vernieuwende eraan. Wij doen dit in samenwerking met de woningcorporaties (Woningstichting en Idealis), het COA en St. Vluchtelingenwerk.

In de regio wordt ook gekeken of het aantal goedkope sociale huurwoningen kan worden uitgebreid, al dan niet tijdelijk. Die uitbreiding is bedoeld voor alle doelgroepen die een beroep doen op de sociale huursector.