Tweede POL aan de Bosrandweg

Tijdelijke 2e Procesopvanglocatie

Half januari 2018 wordt aan de Bosrandweg in Wageningen een tweede procesopvanglocatie (POL) voor vluchtelingen in gebruik genomen. Deze locatie wordt, net als De Leemkuil, ingezet als procesopvanglocatie (POL). Dat betekent dat de bewoners starten met hun procedure om officieel asiel aan te vragen. De bewoners blijven hier een aantal weken en stromen dan door naar een ‘gewoon’ asielzoekerscentrum. Er is plaats voor opvang van maximaal 300 personen. De locatie wordt tijdelijk in gebruik genomen tot uiterlijk oktober 2021. De locatie aan de Bosrandweg heeft als bijzondere pluspunten dat de bewoners er zelf kunnen koken en dat er twintig wooneenheden geschikt zijn voor de opvang van mindervalide vluchtelingen. 

Bijdrage leveren

Eind 2015 werd o.a. Nederland geconfronteerd met een grote toestroom van vluchtelingen. Wageningen wilde destijds nadrukkelijk een bijdrage leveren aan het oplossen van dit probleem en is met het COA intensief op zoek gegaan naar een geschikte locatie om een tweede, tijdelijke POL te realiseren. Deze werd gevonden aan de Bosrandweg. In november 2016 was de locatie gereed. Op dat moment bleek echter de instroom van vluchtelingen te stagneren. Het COA heeft besloten om de locatie Bosrandweg aan te houden en als buffer in gebruik te nemen op het moment dat daar aanleiding toe was. Dat moment is dus nu gekomen. Het COA geeft aan dat de reden een combinatie van factoren is: aan de ene kant komen er iets meer asielzoekers dan verwacht; daarnaast zitten er 9000 vluchtelingen met een verblijfsvergunning in de opvang; ook is de ligging van Wageningen gunstig, omdat het dicht bij de IND-locatie in Zevenaar ligt.

Leemkuil

Het COA heeft aangegeven de Leemkuil in ieder geval tot 1 juli 2018 in gebruik te houden. Dit is een POL aan de Keijenbergseweg in Wageningen. In die tijd wordt bekeken wat de toekomst van die locatie zal zijn.

Tijdelijke toegangsweg

Op verzoek van omwonenden is gekeken of de tweede POL via de Scheidingslaan te bereiken is in plaats van via de Bosrandweg. Dat blijkt mogelijk te zijn, dankzij de medewerking van de grondeigenaren. Vanaf de Scheidingslaan is er een nieuwe toegangsweg. Deze weg in nu tijdelijk, maar uiteindelijk moet dit een definitieve weg worden. Voor dit gebied staat woningbouw gepland en deze woningen zullen straks bereikbaar zijn via deze weg. Als compensatie van de aanleg van deze nieuwe weg, wordt het noordelijke deel van de Scheidingslaan, inclusief de twee parkeerterreinen, afgesloten voor verkeer en teruggegeven aan de natuur.

Zo ziet de locatie eruit (klik op het plaatje voor een groter beeld):

Plattegrond POL Bosrandweg

Informatief filmpje

Bent u benieuwd naar de procedure die asielzoekers doorlopen? Bekijk dan een filmpje dat de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft gemaakt: https://www.youtube.com/watch?v=gn9cTUlsWyg#t=98