Nieuws

Lees hier de laatste ontwikkelingen.

Meer mensen aan het werk

Op 1 mei 2020 hebben we de minister van SZW geïnformeerd over de eindresultaten van het Wageningse onderzoek naar de bijstand. De resultaten laten zien dat er meer inwoners zijn uitgestroomd naar werk bij een aanpak gebaseerd op vertrouwen en meer ruimte voor hen om eigen keuzes te maken. Daarnaast zijn meer inwoners parttime gaan werken als ze meer van hun extra inkomsten mochten houden. De aanpak vanuit vertrouwen is ook goed voor hun welbevinden inwoners, op hoe ze hun gezondheid ervaren en hoe ze de dienstverlening vanuit de gemeente ervaren.

Met deze ‘Wageningse methode’ vanuit vertrouwen gaan we verder. Daarom krijgen de klantmanagers een training zodat ze op deze nieuwe manier kunnen blijven werken. Ook wordt er een premie-regeling voorbereid om mensen in de bijstand te stimuleren om de stap naar parttime werk te zetten. Hierbij richten we ons op mensen die door persoonlijke omstandigheden of beperkingen wel de mogelijkheden hebben te werken, maar (nog) niet volledig uit de bijstand kunnen uitstromen. We zien parttime werk als een belangrijke kans om mensen via werk weer deel te laten nemen. Dit heeft ook een positieve waarde voor de mensen zelf. We gaan hiermee aan de slag als er weer direct contact met mensen in de bijstand mogelijk is.

De wethouders van de verschillende gemeenten die ook onderzoek hebben gedaan naar een andere aanpak in bijstand, hebben in mei 2020 overleg met de staatssecretaris van SZW Tamara van Ark over de uitkomsten. De staatssecretaris heeft aangekondigd op 1 juni de uitkomsten van de onderzoeken en haar bevindingen daarover te willen delen in een brief aan de 2e Kamer. Wageningen hoopt dat de resultaten van het onderzoek eraan bijdragen dat er in de toekomst meer ruimte komt voor vertrouwen richting cliënten en minder nadruk op controle en handhaving. Verder pleit Wageningen voor het oplossen van knelpunten voor mensen die parttime werk verrichten in de bijstand en voor een landelijke regeling waarbij parttime werken voor mensen ook loont.

 

Persbericht