Nieuws

In april 2019 is de minister geïnformeerd over de eerste 15 maanden van het Wageningse onderzoek naar de bijstand. Het onderzoek verloopt goed en de tussentijdse resultaten blijven positief.

In april 2019 is de minister geïnformeerd over de eerste 15 maanden van het Wageningse onderzoek naar de bijstand. Het onderzoek verloopt goed en de tussentijdse resultaten blijven positief. We hebben er alle vertrouwen in dat een andere en positieve benadering van mensen in de bijstand goed werkt. Het is positief dat we dit in de voorlopige cijfers bevestigd zien. De definitieve resultaten van het onderzoek worden eind 2019 bekend.

Doelen

Doel van het onderzoek is dat zoveel mogelijk mensen met een bijstandsuitkering:

  • Werk vinden;
  • Parttime werk hebben;
  • Met re-integratieactiviteiten hun kansen op werk vergroten;
  • Vrijwilligerswerk doen of op een andere manier maatschappelijk actief zijn.

Anderhalf jaar na het begin van het onderzoek zijn twee rapporten uitgebracht: de 3voortgangsrapportage van de gemeente en de 3e onderzoeksrapportage van Tilburg University/Reflect. De resultaten bleven positief. De mensen in de groep ‘verdienen loont’ kregen een financiële prikkel om bij te verdienen. Uit de voorlopige resultaten blijkt dat meer mensen uit deze groep parttime zijn gaan werken. Er zijn ook meer mensen uit de bijstand door gestroomd naar werk. Dit percentage ligt bij de mensen die een andere aanpak kregen iets hoger dan het gemiddelde. Het is vooral hoger in de groepen die meer vrijheid kregen om zelf hun eigen actie te bepalen en de groep die meer begeleiding kreeg aangeboden.

Een jaar na het begin van het onderzoek waren er ook twee rapporten uitgebracht: de 2voortgangsrapportage van de gemeente en de 2eonderzoeksrapportage van Tilburg University/Reflect. Deze voorlopige resultaten lieten ook positieve effecten zien. Zo waren er bijv. meer mensen parttime gaan werken wanneer ze meer mochten houden van wat ze verdienen.

Wat een haalbaar doel is, verschilt per persoon. Het onderzoek ‘Vertrouwen Werkt’ is op 1 oktober 2017 gestart. Alle 400 deelnemers hebben een startgesprek gehad waarin ze met de klantmanager besproken hebben wat voor hen een haalbaar doel is.  Bij 95% zijn in het eerste half jaar de persoonlijke doelen bepaald. Dit blijkt uit de 1e voortgangsrapportage van de gemeente en de 1e onderzoeksrapportage van Tilburg University. Er waren ook afspraken gemaakt welke stappen zij nemen om dit doel te halen.