Informatie voor professionals

Parttime werken aantrekkelijker voor mensen met bijstand

Vanaf 1 oktober is er een nieuwe regeling in Wageningen voor inwoners in de bijstand. Hierdoor wordt het voor hen financieel aantrekkelijker om parttime te gaan werken.

Waarom stimuleert Wageningen parttime werk in de bijstand?
 

Parttime werk is voor een flink aantal mensen in de bijstand het hoogst haalbare doel. Volledige uitstroom is (nog) niet mogelijk maar parttime werk wel. En parttime werk is voor deze mensen belangrijk. En als mensen dan aan het werk gaan mag dat ook lonen. Met een positieve financiële prikkel worden mensen zo gestimuleerd hun capaciteiten in te zetten en zich binnen hun mogelijkheden te ontwikkelen. Dat is positief voor hun zelf, met alle voordelen die meedoen met werk met zich brengt: meedoen, verantwoordelijkheid dragen, je bijdrage leveren en inkomen verdienen. Het beperkt ook de kosten van de bijstand. En het past ook bij de vraag op de huidige arbeidsmarkt. Kortom: met een goede aanpak is dit winst voor mensen in de bijstand, voor de overheidskas en voor de arbeidsmarkt.

Premie parttime werk
 

Inwoners met bijstand die parttime gaan werken, sparen tijdens het project elke maand een premie. De gemeente betaalt deze premie elk half jaar uit. De premie is 25% van de inkomsten. Er zit een maximum aan van € 215 per maand. Zo wordt het aantrekkelijker om parttime te gaan werken in de bijstand. En parttime werken loont zo ook.

Vervolg op ‘Vertrouwen Werkt’
 

Het project ‘Parttime werk’ is een vervolg op het onderzoek ‘Vertrouwen Werkt’. Daarin is met een groep van ongeveer 100 deelnemers gekeken wat het gevolg is, als mensen meer overhouden als ze parttime gaan werken. In Vertrouwen Werkt was het gevolg dat mensen in deze groep parttime gingen werken. Ook verlieten ze vaker de bijstand doordat ze een baan hadden gevonden. Parttime werk kan daarvoor een goede opstap zijn. Vanaf 1 oktober kunnen alle inwoners met bijstand deze nieuwe regeling gebruiken. 

Landelijke regeling
 

Deze regeling hebben we gemaakt voor inwoners van Wageningen. We vinden dat voor parttime werken een goede landelijke regeling moet komen. Die is er nu nog niet. Met dit project wil Wageningen een bijdrage leveren aan het tot stand komen van een eenvoudige en algemeen geldende regeling voor bijverdienen in de bijstand.

Projectaanpak parttime werk Wageningen
 

De informatie over de projectaanpak en verdere achtergronden van het project is toegelicht in de notitie projectaanpak parttime werk Wageningen. U leest hier dat het stimuleren van parttime werk meer vraagt dan alleen een financiële prikkel. Mensen in de bijstand moeten ondersteund worden bij het vinden en behouden van parttime werk. En er zijn soepele en duidelijke afspraken nodig over het verrekenen van inkomsten met de bijstand.

Beleidsregels premieregeling
 

De gemeenten Wageningen vindt dat parttime werken voor betrokkenen ook mag lonen. Daarvoor is de premieregeling uitgewerkt. De hierbij geldende beleidsregels treft u eveneens op deze pagina.

Voor meer informatie
 

Contactpersoon: Hans Zuidema, projectleider Stimuleringsregeling Parttime werk, mail parttimewerk@wageningen.nl.