‘Vervolg: premieregeling parttime werk’

Van 1 oktober 2020 t/m 1 oktober 2022 kunnen inwoners met bijstand gebruik maken van een premieregeling voor parttime werk. Inwoners met bijstand die parttime gaan werken, sparen tijdens het project elke maand een premie. 

Informatie voor inwoners met bijstand

Voor wie is deze regeling?

Ontvangt u een bijstandsuitkering van de gemeente Wageningen? En heeft u inkomsten uit parttime werk of als zelfstandige? Of u kan eigen inkomsten gaan verdienen? Dan is deze informatie voor u van waarde. U kunt geld verdienen met parttime werken. De gemeente Wageningen moedigt aan dat mensen met bijstand betaald werk doen. De gemeente betaalt hiervoor twee jaar een premie. Dit geld ontvangt u naast uw bijstandsuitkering. Zo wordt parttime werken in Wageningen ook financieel beloond.

Bent u 27 jaar of ouder?

Dan krijgt u om de zes maanden een premie betaald. Dit bedrag wordt elke maand gespaard. Elke maand spaart u 25% van uw inkomsten. Als u meer werkt, spaart u dus ook meer premie. U spaart hierbij per huishouden elke maand maximaal € 215. Deze bedrag kan
dus stijgen naar maximaal € 1290 voor 6 maanden. Stel dat u in een maand bijvoorbeeld € 460 netto verdient. Dan spaart u 25% van dat bedrag aan premie op. Dat is dan € 115. Doet u dat 6 maanden achter elkaar? Dan spaart u totaal € 690. Dit krijgt u op uw rekening. Een flink verschil met de bestaande regels in de bijstand. Daarin wordt alles met de bijstand verrekend.

Bent u jonger dan 27 jaar? 

Dan spaart u alleen geld als u daarna de bijstand verlaat. U krijgt dan over het laatste half jaar 25% van wat u heeft verdiend. Met een maximum van € 215 per maand. U ontvang deze premie ook als u 27 jaar wordt.

Parttime werken waarom eigenlijk? 

De gemeente moedigt parttime werken aan. We weten dat parttime werken voor veel mensen veel op levert. U doet weer mee. U draagt verantwoordelijkheid. U komt onder de mensen. U kunt trots zijn op de stappen die u zet. En u kunt trots zijn dat u eigen geld verdient. Mensen in de bijstand kunnen soms al wel parttime aan de slag. Ook al lukt het nog niet om uit de bijstand te komen. We zien graag dat zoveel mogelijk mensen al gaan werken.

Ik wil starten met parttime werk, hoe regel ik dat? 

Werkt u nog niet? En denkt u dat u hiervoor wel mogelijkheden heeft? Dan is de premie natuurlijk interessant! Neem dan contact met de gemeente op om uw mogelijkheden hiervoor te bespreken. De gemeente kent werkgevers die graag mensen parttime werk bieden. Uw klantmanager kan u helpen om parttime werk te vinden.

Ik werk al parttime, ontvang ik de premie dan automatisch? 

Als u parttime werkt dan spaart u premie op vanaf 1 oktober 2020. Dat is de datum waarop het project start. U doet automatisch mee. Daarvoor hoeft u niks te doen. En heeft u mogelijkheden meer uren te gaan werken? Dan spaart u ook voor een hogere premie. 

Heeft deze premie invloed op mijn toeslagen? 

De premies tellen niet mee bij uw inkomen. Deze premieregeling heeft daarom geen nadelige gevolgen voor toeslagen die afhankelijk zijn van uw inkomen. Of op belastingen die u moet betalen. Maakt u gebruik van een wettelijke vrijlatingsregeling of een andere premie?
Sommige mensen kunnen ook gebruik maken van al bestaande regelingen of premies. Wij bespreken graag persoonlijk met u wat hierbij voor u de beste keuze is. Andere regelingen kunnen gewoon verder lopen, maar worden wel van de premie op parttime werken
afgetrokken.

Praktische tips: U start met parttime werk

Bent u gestart met parttime werk? Dan zijn een paar praktische punten voor u van belang, zoals hoe u uw inkomsten goed doorgeeft aan de gemeente. U vindt deze tips hier.

Wat als ik volledig kan uitstromen naar werk?

Als uw klantmanager vindt dat u op korte termijn helemaal kan uitstromen naar werk, dan vervalt de premieregeling. Er is dan nog de wettelijke regeling voor vrijlating van parttime inkomsten. Hierin kunnen de inkomsten uit werk worden vrijgelaten tot maximaal 25% van de inkomsten uit werk. Hierbij geldt een maximum van € 215 per maand. Maar dit geldt voor maximaal 6 maanden. Daarna stopt deze wettelijke vrijlating.

Kan de premie ook worden stopgezet?

Ja, als u kunt uitstromen naar volledig werken dan wordt de premie op parttime werken gestopt. Uw klantmanager bespreekt dit met u en daarover krijgt u op tijd een schriftelijke beslissing. Ook stopt de premie als u zich niet houdt aan de regels voor de bijstand en u
daarvoor een boete of een maatregel kreeg opgelegd.

Kan ik de premie ook per maand ontvangen of een voorschot krijgen? 

Nee, dit is niet mogelijk door de wettelijke regeling waar de gemeente zich aan moet houden. De gemeente mag maximaal twee keer in een jaar een premie aan u betalen.

Hoe zit het met de onkosten die ik maak voor parttime werk zoals reiskosten?  

Als u onkosten moet maken voor parttime werk, overlegt u dit vooraf met de gemeente. Normale kosten worden dan door de gemeente vergoed. Dit geldt bijvoorbeeld voor reiskosten die u maakt, voor werk buiten de gemeente Wageningen.

Hoelang geldt de premieregeling?

De start is op 1 oktober 2020. De regeling geldt voor een periode van twee jaar. Het stopt op 31 september 2022.

Waarom doet de gemeente dit?

De gemeente wil dat zoveel mogelijk mensen hun mogelijkheden maximaal gebruiken. En dat ze door werk actief zijn. Voor mensen in de bijstand is parttime werken daarbij een goede stap. En voor een groep mensen in de bijstand is parttime werken ook het maximaal
mogelijke. De gemeente vindt dat parttime werken in de bijstand ook financieel mag lonen. De gemeente pleit ervoor dat er een goede regeling komt van de Rijksoverheid. Maar die regeling is er nog niet. Daarom gaat de gemeente Wageningen voor twee jaar aan de slag met een eigen premieregeling. Vanuit deze ervaringen kan dan gewerkt worden aan een definitieve oplossing om parttime werken tijdens de bijstand beter aan te moedigen.

Andere vragen?

Heeft u andere vragen? Neem dan contact op met uw klantmanager.  Stuur een mail naar parttimewerk@wageningen.nl. 

Informatie voor professionals

Waarom stimuleert Wageningen parttime werk in de bijstand?

Parttime werk is voor een flink aantal mensen in de bijstand het hoogst haalbare doel. Volledige uitstroom is (nog) niet mogelijk maar parttime werk wel. En parttime werk is voor deze mensen belangrijk. En als mensen dan aan het werk gaan mag dat ook lonen. Met een positieve financiële prikkel worden mensen zo gestimuleerd hun capaciteiten in te zetten en zich binnen hun mogelijkheden te ontwikkelen. Dat is positief voor hun zelf, met alle voordelen die meedoen met werk met zich brengt: meedoen, verantwoordelijkheid dragen, je bijdrage leveren en inkomen verdienen. Het beperkt ook de kosten van de bijstand. En het past ook bij de vraag op de huidige arbeidsmarkt. Kortom: met een goede aanpak is dit winst voor mensen in de bijstand, voor de overheidskas en voor de arbeidsmarkt.

Premie parttime werk
 

Inwoners met bijstand die parttime gaan werken, sparen tijdens het project elke maand een premie. De gemeente betaalt deze premie elk half jaar uit. De premie is 25% van de inkomsten. Er zit een maximum aan van € 215 per maand. Zo wordt het aantrekkelijker om parttime te gaan werken in de bijstand. En parttime werken loont zo ook.

Vervolg op ‘Vertrouwen Werkt’

Het project ‘Parttime werk’ is een vervolg op het onderzoek ‘Vertrouwen Werkt’. Daarin is met een groep van ongeveer 100 deelnemers gekeken wat het gevolg is, als mensen meer overhouden als ze parttime gaan werken. In Vertrouwen Werkt was het gevolg dat mensen in deze groep parttime gingen werken. Ook verlieten ze vaker de bijstand doordat ze een baan hadden gevonden. Parttime werk kan daarvoor een goede opstap zijn. Vanaf 1 oktober kunnen alle inwoners met bijstand deze nieuwe regeling gebruiken. 

Landelijke regeling

Deze regeling hebben we gemaakt voor inwoners van Wageningen. We vinden dat voor parttime werken een goede landelijke regeling moet komen. Die is er nu nog niet. Met dit project wil Wageningen een bijdrage leveren aan het tot stand komen van een eenvoudige en algemeen geldende regeling voor bijverdienen in de bijstand.

Projectaanpak parttime werk Wageningen

De informatie over de projectaanpak en verdere achtergronden van het project is toegelicht in de notitie projectaanpak parttime werk Wageningen. U leest hier dat het stimuleren van parttime werk meer vraagt dan alleen een financiële prikkel. Mensen in de bijstand moeten ondersteund worden bij het vinden en behouden van parttime werk. En er zijn soepele en duidelijke afspraken nodig over het verrekenen van inkomsten met de bijstand.

Beleidsregels premieregeling

De gemeenten Wageningen vindt dat parttime werken voor betrokkenen ook mag lonen. Daarvoor is de premieregeling uitgewerkt. De hierbij geldende beleidsregels treft u eveneens op deze pagina.

Voor meer informatie

Contactpersoon: Hans Zuidema, projectleider Stimuleringsregeling Parttime werk, mail parttimewerk@wageningen.nl.