Verbeteren veiligheid rondom school in de Nobelweg

In 2017 hebben bewoners de gemeente verzocht de situatie voor voetgangers, en met name kinderen, te verbeteren. Aanleiding was een aantal zaken:

  • het succes van de speelvoorziening in de Nobelweg;
  • toename van verkeer op de Nobelweg in het algemeenheid met als gevolg een verslechterde verkeersveiligheid rondom de school;
  • de ontwikkeling van de Monuta locatie.

Tijdens de behandeling van het bestemmingsplan Geertjesweg 19 (Monuta) en 56, op 9 juli 2018, heeft de raad motie 4M1 aangenomen. Hierin werd het college opgeroepen om in de Begroting 2019-2022 de benodigde reserveringen op te nemen voor tijdige maatregelen om de verkeersveiligheid Geertjesweg-Nobelweg te garanderen. De kosten worden gedekt uit het investeringsbudget ‘Verbeteren veiligheid rondom scholen’. De scoop van dit project is nav de motie uitgebreid met de locatie rondom de Monuta locatie. Het project wat ‘Verbeteren veiligheid rondom scholen’ is een speerpunt is in het huidige coalitieprogramma. Hiervoor is in de begroting van 2018 financiën beschikbaar gesteld is.

 

Omdat de ontwikkeling van de Monuta locatie nog enige tijd op zich laat wachten en we de veiligheid rondom de scholen van groot belang vinden, wordt de uitvoering in twee delen geknipt. De werkzaamheden aan de Nobelweg worden nog dit jaar uitgevoerd, de kruising Geertjesweg wordt uitgevoerd wanneer de nieuwe supermarkt wordt gerealiseerd.

 

Hoe is het project tot stand gekomen.

Met omwonenden, de St Jozefschool en Veilig Verkeer Nederland (VVN) is in november 2018 gekeken naar de maatregelen. Om de situatie veilig te krijgen, is naast inrichtingsmaatregelen ook gedragsbeïnvloeding nodig. Naar aanleiding hiervan zijn maatregelen verder uitgewerkt.

De gemeente staat aan de lat voor de aanpassingen van de weginrichting. De overige gedragsmaatregelen worden door VVN en de omwonenden opgepakt.

Op 14 november 2019 zijn de definitieve plannen gepresenteerd aan de omwonenden.

 

Maatregelen.

De belangrijkste aanpassingen betreffen een wegversmalling en een drempel in de Nobelweg.

Verder wordt er extra aandacht besteed aan veilige oversteekplekken. Hier ziet u de prestatietekening.

Volgens planning starten de werkzaamheden op 20 november en zullen nog voor de kerst gereed zijn. In deze periode zal de Nobelweg enkele dagen afgesloten worden.

 

Communicatie tijdens de uitvoering.

Voor alle zaken die te maken hebben met de uitvoering kunt u contact opnemen met aannemingsmaatschappij Rooseboom uit Ede.

•          Uitvoerder: Rinie Spies 06-50205505

•          Werkvoorbereider: Erik Jan Jansen 0318-696960