Visie Buitengebied vastgesteld

Met dit besluit is er een kader voor initiatieven om ons buitengebied meer biodivers en duurzamer te maken.

Visie buitengebied 'Toekomst Wageningen' 

De visie Buitengebied is de eerste bouwsteen voor de gemeentebrede Omgevingsvisie. De visie is in 2020 door de gemeenteraad vastgesteld. De visie Buitengebied zet onder meer in op het versterken van de biodiversiteit in het Wageningse buitengebied. De gemeente wil dit bereiken door onder andere de zonneparken – die zo hard nodig zijn voor de energietransitie – mee te laten werken aan de transformatie van een deel van het buitengebied. Met deze transformatie ontstaat ruimte voor meer biodiversiteit, meer ruimte voor inwoners om te bewegen, ruimte voor zonneparken en ruimte voor duurzame en natuurinclusieve landbouw. De opwekking van duurzame energie is ontzettend hard nodig om het klimaatprobleem tegen te gaan. Maar niet zomaar, we stellen heel stevige voorwaarden aan de ontwikkeling van zonneparken op het gebied van natuur en landschap. Dat hebben we bewust gedaan. Ons buitengebied is heel waardevol en we willen met deze visie bereiken dat de zonneparken goed in het landschap worden ingepast en bijdragen aan versterking van landschap en natuur.

Naar verwachting start de gemeente in 2021 met de tweede bouwsteen, de visie op de bebouwde kom. We hopen dat ook aan de ontwikkeling van deze visie inwoners en organisaties weer volop mee willen doen. Via de website stemvan.wageningen.nl wordt u hierover geïnformeerd.