Visie buitengebied

In de komende tijd, oktober 2019 tot april 2020, gaan wij samen met u kijken naar hoe we willen dat het buitengebied van Wageningen eruit gaat zien.

In dit beeld van de toekomst gaan we rekening houden met diverse belangen en ontwikkelingen. Ook gaan we afspraken maken hoe we daadwerkelijk tot die nieuwe situatie van het buitengebied gaan komen. Als gemeente willen we bijvoorbeeld dat er in elk geval afspraken komen wanneer en hoe er duurzame energieopwekking plaatsvindt in het buitengebied. Tot slot zal dit beeld van de toekomst van het buitengebied onderdeel worden van de toekomstige omgevingsvisie voor de hele gemeente.  

Meer informatie en meedoen

Op www.toekomstwageningen.nl staat meer informatie en houden we u op de hoogte van alle activiteiten.  Een deel van de activiteiten zijn bijeenkomsten en andere activiteiten verlopen via een interactief programma via deze site. 

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Vul dan het aanmeldformulier in op www.toekomstwageningen.nl