Lentecollege

De gemeente wil samen met iedereen in Wageningen een visie maken op de stad, met bijzondere aandacht voor de binnenstad. We hebben interessante sprekers gevraagd om op drie avonden lezingen te geven voor kennis en inspiratie voor iedereen. Elke avond heeft een eigen thema.

Donderdagavond 5 maart: Toekomst voor de binnenstad

Op deze avond nemen Rik Riezebos van Eurib en Gert-Jan Hospers van stichting Stad en Regio u mee in hun ideeën over citybranding, citymarketing en stadsidentiteit. Locatie: WICC

Dinsdagavond 24 maart: de leefbare Stad

Binnen dit thema zal Thomas Steensma van Adema Architecten u meenemen in de ruimtelijke vertaling van het concept positieve gezondheid. Martijn Duineveld van Wageningen UR zal ingaan op de vraag ‘wat maakt een stad leefbaar’. 

Donderdagavond 9 april: Stad van de toekomst

Een avond over duurzaamheid, klimaatadaptatie, circulariteit, stadsvernieuwing, innovaties en groene groei. Met als sprekers: Rob Roggema van de Hanzehogeschool Groningen en Andy van den Dobbelsteen van TU Delft. 

Aanmelding

De gratis colleges beginnen om 20.00 uur (vanaf 19.30 uur inloop met koffie en thee). U kunt zich aanmelden via e-mail omgevingswet@wageningen.nl. Geef in uw mail svp duidelijk aan voor welke lentecolleges u zich aanmeldt.