Omgevingswet

Vanaf 2022 geldt er een nieuwe wet: de Omgevingswet. Met de Omgevingswet wil de overheid de regels voor de leefomgeving vereenvoudigen en samenvoegen. 

Omgevingsvisie en Omgevingsplan
De Omgevingsvisie werken we uit in één Omgevingsplan. Hierin komen een aantal gemeentelijke regels te staan. De visie maakt duidelijk wat er mogelijk is in een gebied. Het Omgevingsplan vervangt de verschillende bestemmingsplannen en afzonderlijke bestaande wetgeving over geluid, milieu, water en gezondheid.

Ook is er straks nog maar 1 omgevingsvergunning. Deze vervangt de verschillende vergunningen van nu. Denk aan de bouwvergunning en de vergunning voor het kappen van bomen of plaatsen van een extra schuur of garage op uw grond.

Wat zijn de voordelen voor u?

  • De gemeente of een andere overheid behandelt de aanvraag
  • De tijd die dit kost wordt veel korter
  • U kunt als inwoner en/of ondernemer makkelijker zelf initiatieven starten

Wat doen we nu?
Door de invoering van de Omgevingswet verandert het hele proces van beleid en het uitvoeren voor de fysieke leefomgeving. We verwachten dat de Omgevingswet in 2021 gaat gelden. Voor die tijd bepalen we welke doelen en wensen we hebben, wat voor een Omgevingsvisie we willen ontwikkelen en hoe. En we maken plannen voor het uitvoeren van de wet.


De kwaliteit van de fysieke leefomgeving wordt niet alléén bepaald door wetten en regels. Bestuurscultuur, kennis en kunde van bestuurders, ambtenaren en initiatiefnemers zijn net zo belangrijk. Naast het invoeren van de wet is de gemeente bezig met andere manieren van (samen)werken.

Meedenken
De voorbereiding voor de wetswijzing is al in volle gang bij de gemeente Wageningen. Tijdens de voorbereiding vragen we u als inwoner om mee te denken over verschillende zaken. Dat doen we via bijeenkomsten maar ook online. Houd gemeentenieuws en www.toekomstwageningen.nl in de gaten voor de laatste informatie!

Omgevingswetportaal
Meer informatie vindt u op www.omgevingswetportaal.nl.