Quick scan vluchten over Wageningen

 Er is een quick scan gemaakt van de vluchten over Wageningen. Het gaat om de periode van 2012 t/m mei 2018.

De belangrijkste conclusies op basis van deze analyse zijn:

  • Geen belangrijke wijzigingen betreffende ligging van routes en vlieghoogtes boven Wageningen
  • Verkeersaantallen over Wageningen bewegen mee met lijn Schiphol volume en de verdeling van verkeer op vertrekroutes (afhankelijk van bestemming vlucht)
  • Verkeersaantallen zijn vanaf begin 2017 (grootste aantal ooit) duidelijk toegenomen in vergelijking met een stabiel niveau in de periode 2013 t/m 2016. De toename komt door een toename vertrekkend verkeer vanuit Schiphol richting het zuidoosten. (9000 in 2017 t.o.v. gemiddeld 7500 tussen 2013 en 2016)
  • Over de eerste maanden houdt de groei van Schipholverkeer in deze richting aan. De verwachting voor 2018 is dat het aantal vluchten over Wageningen groter is dan dat aantal in 2017.

Het gehele rapport kunt u hier  nalezen.