Herindeling luchtruim en vliegtuigbelasting

 

Herindeling luchtruim en Lelystad

Met de door het Rijk geplande herindeling van het luchtruim lijkt niet, zoals in eerder gedane toezeggingen, nu al gestart te gaan worden. Daarmee lijkt de kans op het verdwijnen van laagvliegroutes boven Gelderland, verder weg te komen. De Minister heeft aan de Kamer brieven geschreven over de herindeling waarin ze aangeeft pas in 2023 een begin te maken met de herindeling van het luchtruim.

Hierdoor wordt het voor de inwoners van Gelderland onduidelijk hoe lang zij hinder moeten ondervinden van het laagvliegen van en naar Lelystad Airport vanaf de geplande openingsdatum 2020. De provincie Gelderland wil hier duidelijkheid over en heeft daarom een brief gestuurd naar de Minister. In deze brief geven ze aan dat Lelystad Airport alleen geopend kan worden als er duidelijkheid is over het verdwijnen van de laagvliegroutes over Gelderland binnen drie jaar (2023). Wanneer dit niet duidelijk is dan kan volgens de provincie Lelystad Airport niet open.

Internetconsultatie vliegtuigbelasting

Het kabinet wil per 2021 een vliegbelasting invoeren. Een Europese belasting op luchtvaart, een nationale belasting per vliegtuig of een nationale belasting per vertrekkende passagier.

Belanghebbenden konden via www.internetconsultatie.nl aan de hand van een aantal vragen suggesties geven op de verschillende varianten. In het najaar zal het kabinet een keuze maken welke variant vervolgens wordt uitgewerkt in een wetsvoorstel.

De provincie Gelderland heeft ook gereageerd via de internetconsultatie. Samengevat luidt de reactie als volgt: Als provincie steunen wij het terugdringen van negatieve milieugevolgen en zijn we voorstander van het verkleinen van prijsverschillen tussen verschillende vervoersmodaliteiten. Wij vinden het van belang dat een mogelijke heffing dan ook bijdraagt hieraan. Hierbij vinden we het voorstelbaar dat een belasting op luchtvaart wordt ingevoerd mits de opbrengsten van deze heffing ten goede komen aan het terugdringen van negatieve milieugevolgen en bijdraagt aan innovatie in de luchtvaart. Een level playing field voor Europese luchtvaartverbindingen en treinverbindingen vinden we van belang. Een mogelijke fiscale/BTW behandeling van tickets of wel gelijkwaardige brandstoffenbelasting kan hiervan een invulling zijn.