Informatie over aanleg glasvezel KPN.

KPN is van plan om in de gemeente Wageningen glasvezel aan te leggen tot in elke woning, het zogenaamde ‘Fiber to the Home’ (FttH). Zoals het er nu uitziet voor heel Wageningen met uitzondering van Wageningen-Hoog, omdat de afstand tussen woningen daar zo groot is dat FttH hier op dit moment onrendabel is.

De rol van de gemeente is om aan KPN de vergunning te verlenen voor de aanleg van kabels en leidingen en daarnaast het houden van toezicht tijdens de uitvoering. Dat geldt alleen voor de werkzaamheden in de openbare ruimte. Dus niet op particulier terrein.

Nog voor de vergunning voor kabels en leidingen is aangevraagd heeft KPN twee verdeelkasten (netstations) geplaatst. Hiervoor was geen vergunning benodigd, wel heeft de gemeente toestemming gegeven. Het bijzondere aan de geplaatste verdeelkasten is dat ze een flink formaat hebben. Het zijn prefab gebouwtjes met de afmeting 6 x 2,7 x 2 meter. Dit is vergelijkbaar met een zeecontainer. Vanwege de impact van deze flinke kasten hebben inwoners van Wageningen vooraf de gelegenheid gehad kennis te nemen van de inmiddels definitieve locaties.

Met KPN is gezocht naar twee locaties op gemeentegrond, die technisch goed bereikbaar zijn voor de benodigde kabels en waar zo weinig mogelijk mensen er last van hebben.

Deze locaties zijn geworden:

De verdeelkasten zijn afgelopen 23 juni 2020 geplaatst.  De gemeente gaat nu struiken naast de verdeelkasten planten om de kasten minder zichtbaar te maken. KPN gaat op haar beurt de verdere voorbereiding voor het project starten. Dit houdt in dat alle inwoners die in aanmerking komen voor glasvezel een brief van KPN krijgen. In deze brief wordt een huisbezoek door medewerkers van KPN aangekondigd. Tijdens dit bezoek kijken deze medewerkers of, en zo ja hoe, een aansluiting van glasvezel in uw woning gemaakt kan worden.

Voor meer informatie kunt u terecht op https://www.kpnnetwerk.nl/. Hier vindt u alle informatie over het glasvezelnetwerk en de aansluiting daarvan in uw woning.