De KPN legt glasvezel aan

De KPN is bezig om huis-aan-huis glasvezel aan te leggen tot in elke woning. Zoals het er nu uitziet in heel Wageningen met uitzondering van Wageningen-Hoog. Daat is de afstand tussen de woningen zo groot dat glasvezel hier op dit moment onrendabel is.

De rol van de gemeente is om de KPN vergunning te verlenen voor de aanleg van kabels en leidingen. Daarnaast houdt de gemeente toezicht tijdens de uitvoering van de werkzaamheden. Maar dat geldt alleen voor de werkzaamheden in de openbare ruimte. Dus we houden geen toezicht op particulier terrein.

Voorafgaand aan de werkzaamheden heeft de KPN twee verdeelkasten (netstations) geplaatst. Daar was geen vergunning voor nodig, wel heeft de gemeente toestemming gegeven. Omdat het flinke kasten zijn hebben inwoners vooraf de gelegenheid gehad kennis te nemen van de inmiddels definitieve locaties. Het zijn prefab gebouwtjes met de afmeting vergelijkbaar met een zeecontainer. Met KPN is gezocht naar twee locaties op gemeentegrond, die technisch goed bereikbaar zijn voor de benodigde kabels en waar zo weinig mogelijk mensen er last van hebben. 

De verdeelkasten zijn op 23 juni 2020 geplaatst. De gemeente plant struiken naast de verdeelkasten om de kasten minder zichtbaar te maken. KPN gaat op haar beurt de verdere voorbereiding voor het project starten. Dit houdt in dat alle inwoners die in aanmerking komen voor glasvezel een brief van KPN krijgen. In deze brief wordt een huisbezoek door medewerkers van KPN aangekondigd. Tijdens dit bezoek kijken de KPN medewerkers of, en zo ja hoe, zij een aansluiting met glasvezel in uw woning kunnen aanleggen.

Voor meer informatie kunt u terecht op www.kpnnetwerk.nl. Daar vindt u alle informatie over het glasvezelnetwerk en de aansluiting daarvan in uw woning.