Herstraten weg, deel Rustenburg en Veerstraat

Wat gaat er gebeuren

De bestrating voor het deel waar de afgelopen jaren woningen gebouwd zijn is aan vervanging toe.
Tussen 8 maart en 30 april 2021 zullen de werkzaamheden uitgevoerd worden.

De bestrating was er na de rioolwerkzaamheden in 2008 en 2013 als tijdelijke bestrating ingelegd.
Ondanks dat er nog een klein stukje gebouwd moet gaan worden is het toch wenselijk om de bestrating op dit moment al te vervangen.
Er komen steeds grote kieren tussen de stenen waardoor de kans bestaat dat met name fietsers zouden kunnen vallen.

Op het stuk Rustenburg worden ook enkele aanpassingen meegenomen.
Zo komen de drempels op een wat andere plek en worden er nog enkele parkeerplaatsen bijgemaakt.

Informeren bewoners

Normaal gesproken informeert de gemeente de aanwonenden door middel van een inloopavond.
In verband met Corona is dat nu niet gebeurt. Voor sommige mensen zullen de plannen daarom een verrassing zijn.

Verkeersoverlast

De Veerstraat-Rustenburg is een veelgebruikte toegangsweg naar het centrum.
De weg zal in kleine stukjes herstraat worden om voor de aanwonenden de woning zo veel mogelijk bereikbaarheid te houden.
Vrachtverkeer wordt al vroeg omgeleid en personenauto’s kunnen soms nog wel via deze kant van de stad naar het centrum.
Volg daarom de aanwijzingen op de borden goed! Anders bestaat de kans dat u zich vast rijdt.

Rustenburg

Bewonersbrief

Omwonenden worden door brieven van de situatie op de hoogte gehouden.