Grebbedijk

De komende jaren maakt het waterschap Vallei en Veluwe samen met de omgeving plannen voor het versterken van de Grebbedijk

De Grebbedijk, tussen Wageningen en Rhenen, beschermt 250.000 bewoners van de Gelderse Vallei tegen het water van de Nederrijn. Als de dijk doorbreekt loopt een groot gebied, met steden als Veenendaal en Amersfoort, onder water. De dijk moet worden versterkt. Samen met de bewoners, ondernemers, belangenverenigingen en geïnteresseerden slaan provincie Utrecht, provincie Gelderland, Staatsbosbeheer, Rijkswaterstaat, gemeente Wageningen en Waterschap Vallei en Veluwe de handen ineen om de versterkingsopgave uit te voeren en andere ambities voor het gebied in kaart te brengen.

 

Op www.grebbedijk.com vindt u alle informatie over het project, het proces, de planning en het laatste nieuws.