Basisdocumentatie (analyse & randvoorwaarden)

Met de opgehaalde informatie is het basisdocument opgesteld. In deze notitie zijn de analyse en randvoorwaarden gebundeld tot één document. U vindt het basisdocument op deze pagina.

De basisdocumentatie Wageningse Eng (pdf, 81,7 mB) is opgeleverd. Dit is de eerste fase van de op te stellen gebiedsvisie voor de Wageningse Eng. De basisdocumentatie is het resultaat van enerzijds desk research en anderzijds input van de stakeholders die tijdens de eerste participatiebijeenkomst is verkregen. In deze notitie zijn de analyse, randvoorwaarden en uitgangspunten gebundeld tot één document.