Gebiedsvisie Wageningse Eng

De Wageningse Eng is een bijzonder gebied aan de rand van Wageningen en op de westflank van de Veluwse stuwwal. De Eng kenmerkt zich door een glooiend landschap, waardevolle cultuurhistorische elementen en een diversiteit aan gebruikers die genieten van de vele natuur- en landschapskwaliteiten van de Eng. Om de ruimtelijke kwaliteit te waarborgen, wordt er een visie opgesteld voor de Wageningse Eng. Met de bewoners van de Eng, bedrijven en natuurorganisaties wordt samengewerkt aan het ontwikkelen deze visie waarin een toekomstbeeld voor de Eng wordt vastgelegd.  In deze visie wordt het toekomstbeeld voor de Eng vastgelegd en dat wordt vervolgens verankerd in een nieuw bestemmingsplan, 'Veegplan Buitengebied'.

Basis

De basisdocumentatie Wageningse Eng (pdf, 81,7 mB) is opgeleverd. Dit is de eerste fase van de op te stellen gebiedsvisie voor de Wageningse Eng. De basisdocumentatie is het resultaat van enerzijds desk research en anderzijds input van de belanghebbenden die tijdens de eerste participatiebijeenkomst is verkregen. In deze notitie zijn de analyse, randvoorwaarden en uitgangspunten gebundeld tot één document.

Themapanelen

Hier vindt u een overzicht van ambities voor de visie, kaarten en foto's van het gebied.

Participatiebijeenkomsten

Wij vinden het heel belangrijk dat u als bewoner en/of gebruiker van de Wageningse Eng kunt meepraten over de toekomst van de Eng. Er zijn daarom verschillende participatiebijeenkomsten geweest. U kunt er hier meer over lezen.