Gebiedsvisie Wageningse Eng

Met de bewoners van de Eng, bedrijven en natuurorganisaties wordt samengewerkt aan het ontwikkelen van een visie waarin een toekomstbeeld voor de Eng wordt vastgelegd. Vervolgens wordt het toekomstbeeld verankerd in het bestemmingsplan 'Veegplan Buitengebied'.