Fietsstraat Van Uvenweg

In 2016 heeft de raad opdracht gegeven tot het verbeteren van het traject Haarweg-Campus wat loopt over de Marijkeweg, via de Van Uvenweg en de Tarthorst naar de Bornse Steeg.

 

In dat kader is vorig jaar de eerste fase uitgevoerd. Hiervoor is in de Tarthorst een fietsstraat gemaakt. Daarna is een begin gemaakt met de voorbereidingen van het stuk Van Uvenweg en Pomona. In verband met subsidieverplichtingen willen we nog graag in 2019 starten met de uitvoering in de Van Uvenweg.

 

In maart van 2019 is de gemeente met de eerste schetsontwerpen naar de bewoners gegaan. Vervolgens is het ontwerp verder uitgewerkt naar een definitief ontwerp en is onderzoek naar de kwaliteit van de bestaande bomen uitgevoerd. Een groot aantal bomen zal gekapt worden. Er is voor gekozen om ook de bomen van matige kwaliteit te kappen. Door deze nu mee te nemen kan er voor de nieuwe bomen goede groeimogelijkheden gemaakt worden. Daarbij wordt sneller het beeld van de bomenrij hersteld. Bomen over enkele jaren vervangen is eigenlijk niet mogelijk zonder ook de weg weer open te moeten breken.

 

Het definitieve ontwerp is 30 oktober gepresenteerd. De kapvergunningsprocedure is ook opgestart.

 

Hieronder staan de schetsontwerpen, definitieve ontwerpen, onderzoeken en vergunningsaanvragen. Deze kunt u inzien.

 

Schetsontwerpen

Presentatietekening

 

Definitieve ontwerpen

Ontwerp 1

Ontwerp 2

Ontwerp 3

Ontwerp deel 1

Ontwerp deel 2 & 3

Ontwerp deel 4 & 5 

Ontwerp rotonde 

 

Boomonderzoeken en kapvergunning

Bomenonderzoek van Uvenweg en Pomonapad

Bijlagen 2 bomenlijst

Bijlagen bomenlijst matig

Bijlagen bomenlijst slecht

Bomenoverzicht totaal

Kapvergunning

Najaarsronde