Doe mee

Geef uw mening of doe mee in projecten.

 • Aan de slag met de binnenstad

  Dit programma is bedoeld om de binnenstad samen levendig, aantrekkelijk en toekomstbestendig te maken.
  In 2014 is in het collegeakkoord aangegeven dat de binnenstad meer aandacht moet krijgen om de vitaliteit te behouden en te versterken. Vervolgens zijn enkele stadsavonden gehouden, waarin wensen en ideeën verzameld zijn die in kleine groepjes vertaald zijn naar de visie 'Aan de slag met de binnenstad’. Deze visie nodigt uit om nieuwe initiatieven voor de binnenstad te ontwikkelen.

 • Vertrouwen werkt

  De gemeente gaat onderzoeken welke aanpak het beste werkt om mensen te laten participeren. Dat kan betekenen dat iemand weer aan het werk gaat, of dat iemand weer onder de mensen komt.

 • Samen Wageningen

  Samen met u kijken we hoe we ervoor kunnen zorgen dat het beleid rond zorg en ondersteuning, preventieve hulp en welzijn zo goed mogelijk wordt ingevuld.

 • Beter Bereikbaar Wageningen

  Om prettig te blijven wonen en werken is verbetering van de bereikbaarheid nodig. Het project ‘Beter Bereikbaar Wageningen’ moet leiden tot een principekeuze over hoe we de bereikbaarheid van Wageningen waarborgen, nu en in de toekomst

 • Wij Wageningen

  De wijkpanels ondersteunen bewoners die iets willen organiseren in hun straat, buurt of wijk. Doel is de leefbaarheid in straten, buurten en wijken te behouden en te vergroten.

 • Meer projecten

Uitgelicht