Verslag tweede bewonersbijeenkomst 18 oktober 2018

Woensdag 18 oktober was de tweede bewonersavond in het kader van de ontwikkeling van een stedenbouwkundige visie voor het Olympiaplein en omgeving. Wederom was er een goede opkomst, waaronder veel nieuwe gezichten. De avond begon met een presentatie waarin werd teruggekoppeld wat er is opgehaald op de vorige avond, en er werd de ruimte gegeven aan bewoners voor brandende vragen. Een aantal dingen kwamen daarin nadrukkelijk naar voren. Een belangrijke zorg van de bewoners is bijvoorbeeld de huidige locatie van de coffeeshop in de buurt. De coffeeshop zorgt voor overlast, en de nabijheid van de basisschool bij de coffeeshop roept vragen op. Daarnaast is meer groen in de buurt een veelgehoorde wens.

Na de terugkoppeling is er inzicht gegeven in de ambities en lopende plannen van de gemeente. De ambities die de gemeente heeft zijn stads breed, en krijgen op verschillende manieren daadwerkelijk vorm in de buurt. De stad beter inrichten voor langzaam verkeer, zodat het nemen van de fiets aantrekkelijker wordt is bijvoorbeeld een van de speerpunten. Dat heeft te maken met de inrichting van de straten maar ook met betere mogelijkheden om de fiets te stallen. Nadenken over het beter inrichten van het busstation voor fietsers is een aandachtspunt waar in de stedenbouwkundige visie aandacht aan gegeven zal worden.

Zo zijn er nog tal van andere uitgangspunten en vragen die gisteren behandeld zijn en waar we met elkaar over in gesprek zijn gegaan aan de hand van panelen. Helder is geworden dat er een aantal plannen zijn die in het verleden al zijn vastgesteld en waar in de toekomst rekening mee gehouden moet worden. Dat geldt bijvoorbeeld voor het plan Kirpestein, het herbestemmen van de Stadsbrink tot woningen en het toevoegen van woningen op de plek van de huidige Ireneschool. Plannen waarover de input van bewoners is gevraagd en waarover later ruimtelijke uitgangspunten zullen worden opgenomen in de stedenbouwkundige visie zijn Brink Residence, nieuwbouw aan de Churchillweg / Spelstraat en de plek waar nu de Olympiahal staat.

Bij de peiling was er overeenstemming onder de bewoners over het maken van een gemixte woonbuurt. Meer gezinnen in de buurt zouden daar een mooie bijdrage aan kunnen leveren. We nemen dit mee als een belangrijk uitgangspunt bij het maken van de visie.

Donderdagavond 8 november is de volgende bewonersavond gepland. We hopen u ook dan weer terug te zien.

Meer informatie vindt u terug in de presentatie, waarop ook de ambities en de plannen van de gemeente staan.