Verkoop voormalige Stadskantoor stap dichterbij

 Wanneer aan alle voorwaarden voldaan is zal de verkoop van het oude Stadskantoor naar verwachting eind oktober of begin november zijn afgerond.

Wat gaat erin komen?

De uiteindelijke invulling van het voormalig Stadskantoor is nog niet bekend. De gemeente gaat hierover in overleg met de ontwikkelaar. De uitgangspunten van de gebiedsvisie Olympiaplein en omgeving worden hierbij betrokken en de buurt wordt geïnformeerd over de plannen. Zoals eerder besloten zijn een supermarkt, studentenhuisvesting of woonzorg-initiatieven niet toegestaan. Het bestemmingsplan is op dit punt aangepast.

Nieuwe verkoopprocedure

Op 2 juli 2019 heeft het college besloten om het voormalige stadskantoor te verkopen volgens een openbare inschrijving. Er zijn in totaal vijf biedingen uitgebracht, waarvan er vier geldig zijn. Alle uitgebrachte biedingen liggen boven de door de gemeenteraad vastgestelde bodemprijs die nodig is als dekking voor de budget neutrale vernieuwbouw van het stadhuis. De vorige verkoopprocedure in 2018 is stopgezet, omdat verwarring was ontstaan over de verkoopvoorwaarden en de mogelijkheid om woonzorg-initiatieven te huisvesten.

Definitieve overdracht

Het stadskantoor is in de afgelopen periode tijdelijk in gebruik gegeven via Gapph Interim Beheer die het gebouw voor 1 november aanstaande oplevert aan de gemeente. Nadat de koper aan alle voorwaarden heeft voldaan, zal eind oktober of begin november de juridische levering plaatsvinden en gaat het pand over naar de nieuwe eigenaar Van Woerden Vastgoed B.V. uit Veenendaal.