Herontwikkeling Diedenoort, Mouterij, Pantarijn (DMP)

Het voormalig DM-terrein (Diedenoort Mouterij) wordt herontwikkeld voor woningbouw en studentenhuisvesting.

De definitieve plannen worden opgenomen in de bestemmingsplan procedure. Zie  http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0289.0057Mouterij-ONT1 voor meer informatie.