Achtergrondinformatie

Ontwikkeling Duivendaal en Hof van Wageningen

Gemeente en Wageningen University Research Centre (WUR) werken samen aan het opstellen van haalbare plannen, zgn. ‘scenario’s’ voor de locatie Duivendaal. De plannen zijn haalbaar wanneer er marktpartijen zijn die deze locatie willen ontwikkelen, het financieel uit kan en wanneer er maatschappelijk draagvlak voor is. De gemeenteraad heeft op 21 november 2016 uitgangspunten hierover vastgesteld die voor ontwikkeling van de locatie van belang zijn en op basis waarvan een stedenbouwkundig plan kan worden opgesteld.

Duivendaal is een bijzondere ontwikkellocatie in de binnenstad die meer dan een eeuw gebruikt is voor onderwijs en onderzoek door de WUR. De WUR is verhuisd naar Wageningen Campus en nu kan Duivendaal een nieuwe invulling krijgen en daarmee een nieuwe betekenis krijgen voor de stad Wageningen.

De uitgangspunten voor Duivendaal sluiten nauw aan op de ambities en doelstellingen uit de structuurvisie. Daarin wordt als opgave voor Duivendaal genoemd: 'Herontwikkeling tot gemengd stedelijk woonmilieu met overwegend wonen (o.a. senioren), cultuur, kwalitatieve leisure en hoogwaardige horeca'.

Na de bijeenkomst op 20 januari 2016, is de locatie Hof van Wageningen in beeld gekomen om bij het plangebied te betrekken. Vervolgens zijn er uitgangspunten opgesteld voor dit grotere plangebied, die aan de gemeenteraad ter vaststelling zijn aangeboden. De gemeenteraad heeft de uitgangspunten voor de ontwikkeling van de locatie Duivendaal vastgesteld en een voorstel aangenomen om de uitgangspunten voor de ontwikkeling van Hof van Wageningen later aan de gemeenteraad voor te leggen.

De gemeente is met de eigenaren van beide locaties in gesprek over het vervolgproces.

Actueel

Op 26 september 2017 heeft het college van Burgemeester en Wethouders een principebesluit genomen om mee te werken aan permanent nieuwe gebruik van de bestaande gebouwen binnen het projectgebied Duivendaal. Lees het persbericht  voor meer informatie.

Wat ging hier aan vooraf?

  • Op 21 november 2016 heeft de raad een besluit genomen over de uitgangspunten voor de ontwikkeling van de locatie Duivendaal. Voor de uitgangspunten voor de ontwikkeling van de locatie Hof van Wageningen heeft de raad geen uitgangspunten vastgesteld, maar een voorstel aangenomen om de uitgangspunten later aan de gemeenteraad voor te leggen. 
     
  • Op 8 september 2016 was er een inloopavond over de plannen rondom Duivendaal en Hof van Wageningen. Tijdens de avond warenwethouder Han ter Maat en een aantal projectleiders aanwezig om de plannen toe te lichten en vragen te beantwoorden. 
     
  • Op 14 juni 2016 is de derde bijeenkomst gehouden in het Hof van Wageningen. De stedebouwkundige presenteerde het Parkmodel (powerpoint presentatie, 13,3 MB) , waarin ook de herontwikkeling van het gebied rondom het Hof van Wageningen wordt meegenomen. Lees het verslag  (pdf 905 kB) van deze informatieavond.

  • Op 20 januari 2016 vond de tweede bijeenkomst plaats in Junushoff. Hier werden opnieuw 3 schetsen getoond waarin de opmerkingen van de eerste avond deels verwerkt waren (zo mogelijk). Aan de aanwezigen werd gevraagd wat zij als sterke punten en verbeterpunten zien per model. Zie het verslag van 20 januari 2016, samenvatting reactiesschets model Forum, schets Hofmodel, schets model Duivendaal, presentatie tweede stadsavond.

  • Op 8 oktober 2015 werd de eerste bijeenkomst gehouden in Junushoff. De eerste schetsen werden gepresenteerd aan de belangstellenden. Aanwezigen konden vragen stellen en feedback geven. Zie het verslag van de 1e stadsbijeenkomst en de samenvatting reacties Duivendaal.

Duur van het project

Het is nu nog te vroeg om aan te geven wanneer de schop in de grond gaat en hoe lang de uitvoering zal duren.

Contact

Vragen: mail uw vragen naar Duivendaal@wageningen.nl

Projectleider: Annemarie Koopman.