Uitnodiging derde participatiebijeenkomst planontwikkeling deel De Dreijen

Wageningen UR, Ter Steege Bouw Vastgoed en Kuin Vastgoed hebben samen met de gemeente de uitgangspunten voor woningbouw op een deel van De Dreijen vormgegeven en de raad heeft deze, met aanpassingen, in december 2017 vastgesteld. Omwonenden, belanghebbenden en belangstellenden worden nu van harte uitgenodigd voor de derde en tevens laatste bijeenkomst om over de verdere ontwikkeling in gesprek te gaan.

De derde bijeenkomst vindt plaats op 23 mei om 19.30 uur in het Onderwijsgebouw 316 op De Dreijen, Dreijenplein 4-10.

Het participatieproces bestaat uit de volgende fasen:

  • Eerste bijeenkomst: deze bijeenkomst heeft op 5 maart jl. plaatsgevonden. Op deze avond is vooral informatie opgehaald: hoe waardeert u het gebied en wat vindt u belangrijk bij de woningbouwontwikkeling op De Dreijen. Het verslag van deze eerste bijeenkomst kunt u inzien op de website van de gemeente Wageningen.
  • Tweede bijeenkomst: deze bijeenkomst was op 11 april. Tijdens deze avond is het vlekkenplan voor de locatie De Dreijen fase I en II plenair gepresenteerd, waarna de aanwezigen in groepen uiteen zijn gegaan om het plan nader te bespreken. Het vlekkenplan is gemaakt op basis van de verkregen input tijdens het eerste rondetafelgesprek, de vastgestelde uitgangspunten van de gemeente en de stedenbouwkundige analyse. Het verslag van deze tweede bijeenkomst kunt u inzien op de website van de gemeente Wageningen.
  • Derde bijeenkomst: deze bijeenkomst wordt op woensdag 23 mei gehouden. Op deze avond wordt een aantal concrete stedenbouwkundige modellen gepresenteerd en worden conclusies getrokken over een voorkeursmodel. De stedenbouwkundige modellen zijn gemaakt op basis van de verkregen input tijden het tweede rondetafelgesprek.

Aanmelden

Indien u mee wilt doen aan het participatietraject, verzoeken wij u zich van te voren aan te melden via het volgende emailadres k.remie@tsbouwvastgoed.nl onder vermelding van ‘Participatieproces De Dreijen’. U kunt zich tot en met vrijdag 18 mei aanmelden. Dit geldt ook voor de personen, die op de eerste en tweede bijeenkomst aanwezig zijn geweest.