Participatiebijeenkomsten planontwikkeling De Dreijen

Wageningen UR, Ter Steege Bouw Vastgoed en Kuin Vastgoed hebben samen met de gemeente de uitgangspunten voor woningbouw op een deel van De Dreijen vormgegeven en de raad heeft deze, met aanpassingen, in december 2017 vastgesteld. Zie hiervoor het raadsinformatiesysteem: https://wageningen.raadsinformatie.nl/vergadering/482964

Omwonenden, belanghebbenden en belangstellenden zijn van harte uitgenodigd om over de verdere ontwikkeling in gesprek te gaan.

Het participatieproces bestaat uit de volgende fasen:

  • Eerste bijeenkomst: deze bijeenkomst heeft op 5 maart jl. plaatsgevonden (zie het verslag). Op deze avond is vooral informatie opgehaald: hoe waardeert u het gebied en wat vindt u belangrijk bij de woningbouwontwikkeling op De Dreijen.
  • Tweede bijeenkomst: deze bijeenkomst was op 11 april (lees hier het verslag). Tijdens deze avond wordt het vlekkenplan voor de locatie De Dreijen fase I en II plenair gepresenteerd, waarna de aanwezigen in groepen uiteen gaan om het plan nader te bespreken. Het vlekkenplan is gemaakt op basis van de verkregen input tijdens het eerste rondetafelgesprek, de vastgestelde uitgangspunten van de gemeente en de stedenbouwkundige analyse.
  • Derde bijeenkomst: deze bijeenkomst was op woensdag 23 mei (lees hier de presentatie en het verslag van deze avond. Op deze avond worden een aantal concrete stedenbouwkundige modellen gepresenteerd en worden conclusies getrokken over een voorkeursmodel.

Indien u mee wilt doen aan het participatietraject, kunt u zich aanmelden via k.remie@tsbouwvastgoed.nl onder vermelding van ‘Participatieproces De Dreijen’.

plangebied De Dreijen