De Dreijen

“Het stedenbouwkundig plan De Dreijen – fase 1 is op 1 juli 2019 door de gemeenteraad vastgesteld. Na de zomer 2020 start de bestemmingsplanprocedure. Via deze link kunt u het stedenbouwkundig plan en de overige stukken van de raadsvergadering bekijken: https://wageningen.raadsinformatie.nl/bijeenkomst/576830/Politieke%20Avond%2001-07-2019