Costerweg 65

Verontreinigingssituatie

Aan de Costerweg 65 staan nu nog o.a. een voormalig laboratorium, een voormalige drukkerij, een transformatorhuisje en een voormalige ondergrondse olietank. In de gebouwen zit asbest en in de grond is sterke grond(water)verontreiniging aanwezig met zware metalen, VOCL en minerale olie. Dit komt door activiteiten uit het verleden. Het gaat hier om ernstige bodemverontreiniging waarvoor een bodemsanering nodig is om de locatie geschikt te kunnen maken voor toekomstige bestemmingen.

Planning

Half september begint de aannemer met het verwijderen van asbest uit de gebouwen. Vanaf dat moment is op het perceel Costerweg 65 daadwerkelijk activiteit te zien door de aannemer Roseboom-Ede. Zodra het asbest is verwijderd wordt het hoofdgebouw (het pand aan de voorkant) gesloopt. Na het slopen van het hoofdgebouw, begint de bodemsanering (grond- en grondwater).

We verwachten dat de sloopwerkzaamheden en de grondsanering dit jaar (2017) afgerond zijn. De grondwaterbemaling en –zuivering duren waarschijnlijk door tot begin 2018.

De planning is enigszins aangepast aangezien er een kans bestaat dat de gebouwen mogelijk gebruikt worden door vleermuizen. Gedurende de komende maanden wordt de locatie hierop nog verder onderzocht door een ecoloog. In september wordt hierover uitsluitsel verwacht. In de tussentijd wordt er al wel begonnen met de bodemsanering op het terrein. Hiervoor wordt eerst het groen verwijderd zodat de vervuilde grond afgegraven kan worden. Ook begint de aannemer aan de grondwatersanering.

De provincie Gelderland heeft ingestemd met het saneringsplan. Na de bodemsanering is de locatie geschikt voor de bestemming 'wonen met tuin'.