Informatiebijeenkomst: wat kunt u van de gemeente verwachten?

Dinsdag 6 juli (online) van 19.00 - 20.30 uur

De provincie Gelderland heeft vorig jaar besloten om de bereikbaarheid van onze stad te verbeteren. Dit gaat ze doen door de Mansholtlaan en Nijenoord Allee aan te passen. Ook komt bij de kruising met de Churchillweg een onderdoorgang voor de auto’s op de Nijenoord Allee.

Informatie bij provincie

Dit traject heet ‘Beter Bereikbaar Wageningen’ en valt onder de provincie. Daarom is de provincie ook degene die u daarover informeert. Bijvoorbeeld via de website https://beterbereikbaarwageningen.gelderland.nl/

Binnenkort organiseert de provincie een informatiebijeenkomst om de voortgang verder toe te lichten. Ook voor vragen over Beter Bereikbaar Wageningen kunt u bij de provincie terecht.

Rol gemeente

Wij staan als gemeente niet alleen aan de ‘zijlijn’ toe toe te kijken. Wij zijn er om de belangen van Wageningen in te brengen bij de provincie. We kijken daarbij vooral naar de gevolgen voor de bewoners in de omliggende wijken.
Hierover overleggen we vaak met de provincie. Die kan daarmee dan zoveel mogelijk rekening houden.

Overlast voorkomen

De gemeente heeft zelf ook geld apart gezet. Dit gaan we gebruiken om eventuele overlast voor omliggende wijken te voorkomen of te beperken. Hoe we dat het beste kunnen doen, bespreken we de komende tijd met de betrokken bewoners.

Informatiebijeenkomst

We kunnen ons goed voorstellen dat er vragen zijn aan de gemeente. Daarom organiseert de gemeente een informatiebijeenkomst -> op dinsdag 6 juli a.s. (online) van 19.00 uur tot 20.30 uur.
Tijdens deze avond vertelt de gemeente welke stappen ze de komende tijd zet. Bij het traject van de provincie, maar ook bij ons ’eigen’ traject om de gevolgen voor de wijken zoveel mogelijk te voorkomen.

Direct omwonenden hebben inmiddels een uitnodiging ontvangen. Andere belangstellenden zijn van harte welkom.

Aanmelden

Aanmelden kan door een mail te sturen naar Beterbereikbaar@wageningen.nl.
U krijgt dan uiterlijk 5 juli a.s de link toegestuurd om de avond via ZOOM bij te wonen. U kunt zich aanmelden tot 3 juli 2021.