Schetsontwerp voor aanvraag budgetten gereed

De afgelopen maanden is gewerkt aan een schetsontwerp voor de bereikbaarheid van Wageningen. Dit schetsontwerp is de onderbouwing voor de aanvraag van budget bij zowel de Wageningse gemeenteraad als bij Provinciale Staten. Uitgangspunt voor dit schetsontwerp is de beslissing van de gemeenteraad van oktober 2015 om de bestaande infrastructuur te optimaliseren.

Samen met een afvaardiging van bewoners, ondernemers, maatschappelijke- en milieuorganisaties, Wageningen UR en provincie is intensief gewerkt aan het aanscherpen van ‘Variant A’, rekening houdend met diverse belangen. Ook de suggesties van Wageningen Goed Op Weg zijn in dit verband besproken en waar mogelijk overgenomen. Resultaat is een schetsontwerp met daarin nog een aantal opties bij bepaalde kruisingen. Afhankelijk van het budget dat beschikbaar wordt gesteld, kan besloten worden welke optie het meest geschikt is.

Na toekenning van het budget, wordt het schetsontwerp verder uitgewerkt in een Voorlopig Ontwerp, dat na officiële inspraak leidt tot een Definitief Ontwerp. Daarna kunnen (bestemmingsplan)procedures worden opgestart en kan met de aanleg gestart worden.

Fasen 'Beter Bereikbaar Wageningen':

Fasen

Het schetsontwerp

In onderstaande afbeelding ziet u welke veranderingen er zijn doorgevoerd in het schetsontwerp ten opzichte van ‘Variant A’, welke in het najaar van 2015 is gepresenteerd. De blauwe blokjes zijn ongewijzigd ten opzichte van de plannen van afgelopen september, de rode blokjes zijn aanpassingen. U ziet bij een aantal kruisingen meerdere opties staan. Afhankelijk van het toegekende budget, wordt besloten welke optie het meest geschikt is.