Overzicht Inspraakreacties

Op de plannen voor een ‘Beter Bereikbaar Wageningen’ zijn veel reacties binnengekomen. Zowel via www.bereikbaarwageningen.nl, als op de informatieavond van 3 september 2015 als via de e-mail.

We hebben beloofd deze reacties voor iedereen zichtbaar te maken, inclusief de reacties van de gemeente hierop. Op www.bereikbaarwageningen.nl vindt u een eerste aanzet hiertoe. Gedurende het proces zijn steeds meer mogelijkheden en onmogelijkheden duidelijk geworden, die antwoord geven op de suggesties die gedaan zijn of vragen die gesteld zijn. Het excel-bestand is daarom tussentijds steeds bijgewerkt en gepubliceerd. In het excel-bestand zijn de antwoorden op de reacties in 3 kleuren weergegeven. De groene antwoorden zijn gegeven bij de eerste publicatie.De blauwe antwoorden zijn gegeven bij de tweede publicatie en de paarse antwoorden zijn gegeven bij de derde en laatste publicatie.

Geen optimaal systeem

Het heeft langer geduurd dan wenselijk om deze inspraakreacties digitaal aan u beschikbaar te stellen. Dit komt doordat we op zoek zijn gegaan naar een digitaal systeem dat goed leesbaar, goed doorzoekbaar en dus klantvriendelijk is. Zo’n systeem hebben we helaas niet kunnen vinden (en laten bouwen kost erg veel geld). Vandaar dat we de inspraakreacties gebundeld hebben in een Excel-bestand.

De reacties zijn via tabbladen ingedeeld in de deelprojecten (onderaan de pagina kunt u bladeren in de tabbladen). Rechts bovenin vindt u de zoekfunctie van Excel, hiermee kunt u gericht zoeken op trefwoord.