Optimaliseren bestaande infrastructuur

Waarom wil de gemeente de bestaande infrastructuur optimaliseren?

In de ochtend- en avondspits zijn er files in Wageningen. Vooral op de Mansholtlaan, ter hoogte van de Campus, staan er bijna elke dag in de spits wachtrijen. Ook het centrum, het Agro Business & Science Park en de haven hebben last van die stremmingen.

Eind 2014 heeft de provincie, in samenspraak met de gemeente, een aantal verkeersstudies gebundeld en daar de conclusie aan verbonden dat twee alternatieven de verkeersproblematiek aan de noordzijde van Wageningen kunnen oplossen:

  • alternatief A: optimaliseren van het bestaande tracé Mansholtlaan/Nijenoord Allee
  • alternatief B: een nieuwe route via de Kielekampsteeg en Dijkgraaf (het zogenaamde ‘Rondje Campus’, zie onderaan deze pagina).

Voordelen gemeentelijke voorkeursvariant

De gemeente heeft een voorkeur voor het optimaliseren van de bestaande infrastructuur. De redenen hiervoor zijn:

  • Sneller te realiseren en dus sneller een betere doorstroming.
  • Er is al politiek draagvlak en al (deels) geld beschikbaar gesteld.
  • Zo min mogelijk nieuwe wegen aanleggen (duurzaamheid).

We beseffen ons dat er voor- en tegenstanders zijn van beide oplossingsvarianten.

Er is gesproken met het bedrijfsleven, de Wageningen UR, provincie, inwoners, fietsersbond en natuur- en milieuorganisaties. De gesprekken zijn in een positieve en constructieve sfeer verlopen. Alhoewel niet iedereen dezelfde oplossing wil, hebben we wel een gezamenlijk doel: de bereikbaarheid van Wageningen verbeteren.

Wat houdt de voorkeursvariant precies in?

Hieronder ziet u welke wegvlakken en kruisingen aangepast zouden moeten worden.

Alternatief A

Alternatief A: een tweede noordelijke ontsluiting

Alternatief B

Alternatief B