Opdracht raad: onderzoek varianten over Campus

Bij de behandeling van de Begroting 2017 heeft de gemeenteraad het gereserveerde budget zeker gesteld voor het verbeteren van de bereikbaarheid van Wageningen. Hierbij heeft de raad echter geen voorkeur uitgesproken over welke variant het moet worden. De raad heeft een motie aangenomen en hiermee het college de opdracht gegeven om alternatieven over/langs de Campus te onderzoeken. Hierbij moet bijzondere aandacht zijn voor de afstand tussen het tracé en de bebouwing van Noordwest, voor het Dassenbos en voor de aansluiting op de busbaan en/of Nijenoord Allee. Ook is gevraagd om rekening te houden met onderwerpen als duurzaamheid, innovatie, landschappelijke inpassing en mitigerende maatregelen (= voorkomen of verminderen van overlast).

De gemeente en provincie Gelderland werken intensief samen in dit traject en zijn met de nieuwe opdracht aan de slag gegaan. Aan het eind van het eerste kwartaal van 2017 zijn de onderzoeksresultaten bekend. In de tussentijd wordt de klankbordgroep weer actief betrokken bij het proces.