Geluidschermen Nijenoord Allee

In 2014 is het geluidscherm langs de Nijenoord Allee gerealiseerd. Omwonenden ervaren nog steeds geluidsoverlast en hebben daarom contact opgenomen met de gemeente.

In de zomer van 2015 is wethouder Han ter Maat op locatie in de wijken Tarthorst en Roghorst geweest om het geluid zelf te ervaren en om met bewoners te praten. Bij die bezoeken heeft de wethouder de volgende toezeggingen gedaan:

  • Er wordt gemeten wat het effect is van het geluidscherm. Hiervoor wordt een harde geluidsbron naast de weg geplaatst en wordt voor en achter het scherm het geluid gemeten. Hierdoor wordt duidelijk hoeveel geluid het scherm reduceert.
  • Er wordt in een aantal tuinen gemeten wat de geluidsbelasting is. Dit is geen officiële meting (want dat is technisch erg lastig en zeer kostbaar om uit te voeren) maar geeft wel een beeld van wat bewoners ervaren.
  • Het ontwerp van het scherm wordt door een onafhankelijk bureau beoordeeld (second opinion). Zijn de juiste uitgangspunten gebruikt en zijn de uitkomsten goed vertaald in het ontwerp.

     

14 oktober 2015: informatiebijeenkomst omwonenden

Op woensdagavond 14 oktober vond een informatiebijeenkomst plaats in de Vredehorstkerk aan de Tarthorst 1. De uitkomsten van de metingen en de second opinion werden gepresenteerd aan en besproken met de omwonenden.

 * De second opinion op het ontwerp en de realisatie van het scherm, door bureau Schoonderbeek

 * De metingen naar het effect van het scherm, door Abovo Acoustics

 * De indicatieve metingen van de werkelijke geluidsbelasting in de omgeving, door de gemeente

Lees ook het uitgebreide verslag van de informatieavond.

 

Bekijk de uitnodiging voor deze bijeenkomst. Lees hier de relevante achtergrondinformatie.

 

Uitkomsten groenwandeling 12 december 2015

Op zaterdag 12 december is een wandeling gemaakt langs het groen met bewoners uit de Roghorst en Tarthorst. Tijdens de wandeling zijn voorstellen gedaan voor aanpassingen van het groen. De gemeente is van plan om de groenaanplant eind februari uit te voeren. Zodra de precieze datum bekend is wordt u hierover geïnformeerd. De uitkomsten: een overzicht van de te nemen maatregelen en een kaartje met de locaties kunt u downloaden.

Resultaten onderzoek luchtkwaliteit

De afgelopen maanden zijn er metingen uitgevoerd naar de luchtkwaliteit rondom de Nijenoord Allee.
De resultaten staan in deze notitie: Rapport fdrb (pdf 448 kB).
Op maandag 27 juni 2016 wordt om 19.30 uur een informatiebijeenkomst georganiseerd in de Vredehorstkerk aan de Tarthorst 1 waar de resultaten worden gepresenteerd.
De definitieve rapportage wordt medio augustus verwacht.

Voor vragen kunt u contact opnemen met de heer R. Veldman op telefoonnummer (0317) 492 948 of via het e-mailadres richard.veldman@wageningen.nl.